Gartnerieier tiltalt for brannstiftelse

Per Dalene (61) er tiltalt etter den såkalte mordbrannparagrafen etter at gartneriet hans brant ned til grunnen i 2009. Han er også tiltalt for forsikringsbedrageri av i overkant av 50 millioner kroner, og en rekke andre økonomiske forhold.

Brann Dalene gartneri

Dalene Gartneri brant ned til grunnen for to år siden. Nå er eieren, Per Dalene, tiltalt for brannstiftelsen og en rekke økonomiske forhold.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Dalene Gartneri i Skien brant ned til grunnen i en eksplosjonsartet brann 17. juni 2009.

Eieren av gartneriet, Per Dalene, var selv inne i gartneriet da det begynte å brenne, og pådro seg lettere skader.

Tiltalt etter mordbrannparagrafen

Nå har politiet tatt ut tiltale mot gartnerieieren for brannstiftelsen i 2009, og andre økonomiske forhold. Tiltalebeslutningen består av til sammen 31 tiltalepunkter.

I korte trekk er Per Dalene tiltalt etter:

  • Straffeloven § 148 - å ha forvoldt ildebrann med omfattende økonomisk skade. ( Ofte kalt mordbrannparagrafen)
  • Straffeloven § 272 - forsikringsbedrageri i overkant av 50 millioner kroner.
  • Straffeloven § 271 - til sammen 12 tilfeller av grovt økonomisk bedrageri for en samlet verdi i underkant av 20 millioner kroner.
  • Flere forhold for omfattende økonomisk underslag og økonomisk utroskap.
  • Omfattende regnskapsmanipulasjon, uriktig bokføring, fiktiv fakturering og dokumentfalsk.

– Lang og krevende etterforskning

Hilde Jorunn Skei Kostveit

Politiadvokat ved Økoteamet i Telemark politidistrikt, Hilde Jorunn Skei Kostveit.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Etterforskningen har ifølge politiadvokat ved Økoteamet i Telemark politidistrikt, Hilde Jorunn Skei Kostveit, vært lang og krevende.

– I tillegg til teknisk og taktisk etterforskning av brannen ved Dalene Gartneri, er det gjennomført en omfattende etterforskning av de økonomiske forholdene knyttet til driften av de ulike selskapene der tiltalte har vært involvert. Den økonomiske delen av etterforskningen har vært svært tidkrevende, opplyser Kostveit.

– Overrasket over tiltalen

Per Dalenes advokat, Morten Wexels sier til NRK.no at han er overrasket over tiltalen.

– Jeg har fulgt denne saken under hele etterforskningen i to år, og jeg er overrasket over tiltalen. Jeg trodde ikke at politiet fant bevismessig dekning for å reise tiltale. Det er nå gjort, og da får man ta det som en realitet og se frem i mot at denne saken får en fullstendig belysning i domstolsapparatet, sier Wexels.

– Forhåndsdømt fra dag én

Advokat Morten Wexels

Advokat Morten Wexels.

Foto: NRK

– Hva er din klients reaksjon på tiltalen?

– Dalene har vært sterkt preget av denne saken i sammenhengende to år. Han har, slik jeg ser det, blitt forhåndsdømt nærmest fra dag én. Han stiller seg helt uforstående til tiltalen, og hevder fortsatt sin uskyld, sier Wexels.

Saken er berammet ved Nedre Telemark Tingrett fra og med 3. oktober 2011.

– Øst-europeere tente på

Da gartnerieieren forklarte seg for politiet i 2009 sa han at det var øst-europeere som hadde tente på, og at disse skal ha overfalt og trua han med kniv før de maskerte mennene reiste fra stedet.

I juli 2009 ble Dalene siktet etter mordbrannparagrafen.

Lovbestemmelsen brukes i tilfeller hvor store verdier eller menneskeliv har eller kunne ha gått tapt.

Året etter ble siktelsen utvidet med forhold som er knytta til forsikringssvindel eller forsøk på dette. I tillegg ble eieren av Dalene gartneri siktet for økonomisk utroskap og bedrageri. Dette skal dreie seg om forhold som går flere år tilbake i tid.