NRK Meny

Tilbod om frivillig vern av skog

Fylkesmannen sender på høyring framlegg til eit nytt naturreservat og utviding av tre eksisterande reservat i kommunane Drangedal, Fyresdal og Tokke. Følgjande område er planlagt verna etter naturmangfaldloven. Lauvåsen naturreservat og ei utviding av Lone naturreservat. Ei utviding av Tokkeåi naturreservat, og utviding av Hæstad naturreservat. Til saman om lag 17.500 dekar.

Trær i en skog.
Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix