NRK Meny

Tilbod om frivillig vern av skog

Fylkesmannen sender på høyring framlegg til eit nytt naturreservat og utviding av tre eksisterande reservat i kommunane Drangedal, Fyresdal og Tokke. Følgjande område er planlagt verna etter naturmangfaldloven. Lauvåsen naturreservat og ei utviding av Lone naturreservat. Ei utviding av Tokkeåi naturreservat, og utviding av Hæstad naturreservat. Til saman om lag 17.500 dekar.

Trær i en skog.
Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix
 • Nytt aktivitetsområde i Seljord

  Seljord kommune legg tysdag fram planane for eit nytt aktivitetsområde på Eventyrøy. Kommunen har i samarbeid med lokale aktørar sendt søknad om stønad til Kulturdepartementet og deira satsing på nyskapande aktivitetsområde.

  Labyrint i på Eventyrøy i Seljord
  Foto: Seljord kommune
 • Ny styreleiar i Porsgrunn Utvikling

  Generalforsamlinga i Porsgrunn Utvikling har vald Bjørn Christian Anker (65) som ny styreleiar. Han overtar etter Ole Henrik Lia. Anker er i dag dagleg leiar i Betonmast Telemark as.

  Bjørn Christian Anker, styreleiar Porsgrunn Utvikling
  Foto: Hege Schjøth Øverås
 • Mindre brann hjå Tinn kommune

  Tinn kommune skriv at dei har hatt ein mindre brann på Servicetorget som gjer at dei held stengt ut dagen. Dei er som vanleg å treffe på 35 08 26 00.

 • Oransje nivå for flaum og skred

  NVE oppjusterer obs-varselet i Telemark. Nå er både flaum- og jordskredfaren på oransje nivå, som er det nest høgaste.