Til Drammen sjukehus

Kvinna som er skadd etter utforkøyringa ved Gransherad er frakta til Drammen sjukehus i staden for til Ullevål, som det vart meldt om tidlegare.