NRK Meny
Normal

– Ti år siden ledigheten har vært så høy

Ikke engang under finanskrisen har det vært så mange personer ledige som det var i november i Telemark. På landsbasis økte ledigheten med 4 prosent i samme periode.

Terje Tønnessen

Ikke engang under finanskrisen var det så mange ledige i Telemark.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Ved utgangen av november var 2,6 prosent her i landet helt uten arbeid. Ledigheten øker jevnt over i alle aldersgrupper med unntak av de mellom 20 – 25 år hvor ledigheten er stabil. Det er fremdeles blant menn at ledigheten er høyest.

– Ved utgangen av november 2014 var det registrert 2 816 helt ledige ved NAV i Telemark. Dette er en økning på 13 prosent sammenlignet med november i fjor, sier direktør i NAV Telemark, Terje Tønnesen.

Grenland, Notodden og Kragerø ligger over landsgjennomsnittet mens resten av Telemark ligger under landsgjennomsnittet. Ledigheten er lavest i Seljord med en prosent.

– I noen bransjer er det stor ledighet i Telemark, og da må man bevege seg utenfor Grenland, og også kanskje utenfor fylket, sier Tønnesen.

Over 300 flere ledige i år enn i fjor

Ikke engang under finanskrisen har det vært så mange personer ledige som det var i november 2014. Vi må helt tilbake til 2004 for å finne høyere tall.

Arbeidsledigheten øker med 62 prosent blant IKT–fag og ingeniører imens ledigheten innen industri er uendret. I bygg og anlegg er det er økning på 12 prosent. Det er i alt 416 ledige personer i Telemark innen denne bransjen.
Den eneste næringen med en nedgang i ledighet er jordbruk og fiske.

– Vi ser at det kan bli enda vanskeligere å få jobb fremover, så man må nok være ganske aktiv for å tak i jobb i dag, sier han.

Ved utgangen av november hadde over 750 personer vært registrert som arbeidsledig i sammenhengende seks måneder eller mer. Dette er en økning på opp mot 300 personer på ett år.

Vestfold - litt annerledes

Det er om lag 100 flere ledige stillinger i Vestfold enn i Telemark.

– Vi sier også til våre arbeidssøkere at du må tenke mobilitet og se mot Buskerud og Telemark og andre fylker.

Gitte-Merethe Idås

Gitte-Merethe Idås er kommunikasjonsrådgiver hos NAV Vestfold.

Foto: NAV

Det sier Kommunikasjonsrådgiver Gitte-Merethe Idås ved NAV Vestfold.

– En må ha klart for seg hva en er ute etter. I Vestfold er det kanskje lettere å få jobb innen reiseliv og transport, i serviceyrker, kontorarbeid og undervisning. Mens det for vestfoldinger kanskje er lettere å få jobb innen helse, pleie og omsorg i Telemark.

Næringslivet er vel litt annerledes i Vestfold enn i Telemark med flere mellomstore og mindre bedrifter.

– Næringssammensetningen varierer fra fylke til fylke. Våre råd er at en må gjøre landsdekkende søk på jakt etter ny jobb.

Grått arbeidsmarked

Det kan en gjøre på NAVs nettsider, som gir gode oversikter over hvor de ledige stillingene er ut ifra min kompetanse.
Det er også mange jobber som ikke blir lyst ut, et stort grått arbeidsmarked.

– Vi ser at det er flere ledige stillinger enn de som er kunngjort offentlig, når vi gjør undersøkelser blant bedriftene, sier Idås.

900 flere i arbeid

– Mange arbeidsgivere sliter med å finne rett kompetanse. Vi kunne hatt 900 flere i arbeid her i Vestfold hvis arbeidsgiverne hadde fått tak i rett kompetanse. Det betyr jo at folk fra andre deler av landet kunne ha kommet hit.

– De som jobber med rekruttering hos NAV har rimelig god oversikt over hva slags kompetanse som trengs i de ulike fylkene.

Det er vår jobb å skape møteplasser mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi vil gjerne være en prioritert samarbeidspartner for arbeidsgivere når de mangler kompetanse, sier Gitte-Merethe Idås.

 • Funn av tarmbakteriar

  Det er funne tre tilfelle av resistente tarmbakteriar hjå pasientar ved Sjukehuset Telemark. Sjukehuset har sendt brev til pasientar som kan ha blitt utsette for smitte, og desse blir bedt om å kontakte fastlegen sin for vidare oppfølging.

  Sykehuset Telemark
  Foto: Anne Lognvik / NRK
 • Framleis betydeleg snøskredfare

  I Vest-Telemark er det framleis betydeleg snøskredfare, ifølgje NVE. Måndag og tysdag kom det opp mot 50 centimeter nysnø i regionen, og den ferske snøen treng tid på å stabilisere seg. Det er forventa at snøskredfaren minkar gradvis utover dagen.

 • Gjennomslag i Bambletunnelen

  Klokka ni i føremiddag fyrte Nye Vegar av siste salve i Bambletunnelen – og det tyder at det er gjennomslag. Dette er ein milepæl for arbeidet med nye E18, seier utbyggingssjef Ruth Haug i Nye Vegar.

  Gjennomslag i Bambletunnelen
  Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK
 • Telemark Senterparti veks

  Telemark Senterparti auka medlemstalet til 845 medlemer i fjor. Det er femte året på rad at Telemark Senterparti aukar medlemstalet, opplyser fylkespartiet. Auken er størst i Vinje, der kommunepartiet fekk 23 nye medlemer.