NRK Meny
Normal

Tette hyttefelt skaper trøbbel

Noregs Hytteforbund ser fleire og fleire eksempel på konfliktar mellom hytteeigarar og kommunar fordi hyttefelta fortettast. Tette hyttefelt kan vere økonomisk gunstig for kommunane, men hytteforbundet åtvarar mot konsekvensane det kan få i lengda.

Hytter i Rauland

VEGG MOT VEGG: Hytteeigarane er frustrerte over tette hyttefelt

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Det opplevast nok som urettferdig når du akkurat har kjøpt ny hytte i eit lite felt, og det etter kort tid plutseleg dukkar opp ei hytte som du kan sjå inn i vidauget til, seier Mathias Dannevig.

Dannevig er styremedlem i Noregs Hytteforbund. Dei ser eit auke i talet på konfliktar mellom hytteeigarar og kommunar, som vel å byggje hyttene tett på kvarandre i hyttefelta.

– Det blir fort alliansar mellom grunneigarar som vil byggje ut, og kommunalpolitikarar som ser sitt snitt til å tene pengar på eigedomsskatt, seier Dannevig.

Tal frå SSB syner at det sidan 2006 har blitt bygd nesten 44.000 hytter og fritidsbustader i Noreg. Ein del av desse hyttene har nok vore med på å fortette hyttefelt rundt om i landet.

– Me opplever at fortetting i hyttefelt er eit aukande problem, seier Dannevig.

Mathias B. Dannevig

KORTTENKT: Styremedlem i Noregs Hytteforbund trur mange kommunar ikkje tenker over konsekvensane fortetting av hyttefelt kan få i lengda.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Kan vere negativt i lengda

– Hyttefolket tek stor plass i mange kommunar, og viss me føler oss dårleg behandla kan nok det føre til at mange kan slutte å bruke tenestetilbodet i lokalsamfunnet, seier Ole Martin Hejll.

Hejll har hytte på Rauland. Der har planutvalet i kommunen akkurat godkjent fortetting av eit hyttefeltet der han har hytte. Det til stor frustrasjon for både han og for fleire andre hytteeigarar i området.

– Det er jo ingen fordel for kommunen å skape konfliktar mellom grunneigar og hytteeigar, seier Hejll.

Mathias Dannevig i hytteforbundet trur også kommunane ikkje tenker langsiktig nok når dei gjev løyve til fortetting av hyttefelt.

– Det er jo bra at kommunane får inntekter, men kommunar som skuffer hytteeigarane sine får jo problem. For det vil jo vere mykje mindre freistande å bygge hytta si i kommunar som har eit dårleg rykte på seg for å endre arealplanane i hyttefelta.

Utfordrande

Det er jo alltid ei vurdering om ein skal byggje tettare i allereie etablerte hyttefelt, eller om ein skal ta i bruk nye område. Denne gongen vurderte me det slik at det er betre å fortette, seier Tone Edland. Ho er leiar i planutvalet i Vinje kommune.

Vurderinga er teke etter at Edland og resten av planutvalet var på synfaring i området der Hejll har hytte. Ho forstår at hytteeigarane reagerer på fortetting, og seier det er mange ting ein må vurdere når det er snakk om utbygging.

– Det bli jo ofte protestar frå hytteeigarar når det er snakk om fortetting, og det er klart at det er utfordrande å bestemme kor mange hytter eit område toler å ha, seier Edland.

 • NRK vil bli i Porsgrunn

  NRK Telemark skal flytte fra Borgeåsen, og etablere seg på nytt i Porsgrunn. Eiendommen på Borgeåsen vil bli solgt, og NRK vil nå gå ut i markedet og søke etter nye lokaler sentrumsnært i Porsgrunn kommune. – Vi ser for oss økt regionalt samarbeid i åra framover, og Porsgrunns sentrale beliggenhet med gode kommunikasjonsmuligheter, er bakgrunnen for at vi velger å reetablere oss her, sier regionredaktør Heidi Pleym.

  Heidi Pleym
  Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK
 • Forbanna

  Bård Hoksrud støtter Sylvi Listhaug på sosiale medier. – Jeg er forbanna over opposisjonens herjinger mot Listhaug, og har klare meninger om flere i opposisjonen og KrF, men lar det være nå, sier Hoksrud.

  Bård Hoksrud
  Foto: Anne Lognvik / NRK
 • Glad Listhaug trekker seg

  Leder av justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid, er glad Listhaug trekker seg. – Vi kan ikke ha en justisminister som nører opp under farlige hatefulle ytringer, sier Vågslid. Hun forventer at den neste justisministeren vil jobbe mot ekstreme holdninger.

  Lene Vågslid.
  Foto: John-André Samuelsen / NRK
 • Riktig at Listahug trekker seg

  Ordfører Bø, Olav Kasland fra Venstre, mener det var riktig av Sylvi Listhaug å trekke seg. Kasland sier Listhaug selv har stilt seg i en posisjon der hun ikke har Stortinget bak seg, men at ingen av de han har pratet med ventet at hun skulle trekke seg.

  Olav Kasland
  Foto: Roald Marker / NRK