Tester trafikklys ved denne rundkjøringa

Trafikken er så tett i rundkjøringa at bilister ikke slipper inn. Nå vil Statens vegvesen sjekke om trafikklys er løsningen.

Trafikklys foran rundkjøring

Statens vegvesen tester om trafikklys foran rundkjøringa på Bjørnstad i Porsgrunn kan føre til bedre trafikkflyt.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Vanligvis skal rundkjøringer bidra til bedre trafikkflyt, men slik er det ikke alltid ved rundkjøringa på Bjørnstad i Porsgrunn.

I rushtiden er trafikken fra Skien mot Porsgrunn sentrum så tett at trafikken stopper opp på andre veier inn mot rundkjøringa.

Ubalanserte rundkjøringer

– Tidvis har det vært kø gjennom Vabakkentunnelen fordi folk som kommer denne veien ikke slipper inn i rundkjøringa, sier Hans Christian Heisholt.

Det er uheldig, blant annet fordi kø i tunnelen utgjør en sikkerhetsrisiko.

Hans Skogli og Hans Christian Heisholt

Fra venstre Hans Skogli, NCC, og Hans Christian Heisholt, vegplanlegger i Statens vegvesen.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Heisholt er vegplanlegger i Statens vegvesen. I tillegg skriver han en masteroppgave ved NTNU om

«ubalanserte rundkjøringer».

Torsdag gjennomføres det et eksperiment i rushtiden på morgenen og ettermiddagen.

Et trafikklys er plassert foran rundkjøringa på Bjørnstad i Porsgrunn. Lyset står plassert noen meter unna rundkjøringa slik at bilistene ikke skal tro at vanlige regler for rundkjøringer er opphevet.

Etter noen minutter med lysregulering og morgentrafikk, er Heisholt fornøyd. Det virker som om trafikken flyter bedre enn vanlig.

Kan være aktuelt andre steder

Heisholt tror ikke trafikklys blir vanlig foran rundkjøringer, men det kan være en løsning også andre steder hvor tett trafikk hindrer trafikkflyt.

Hadde det vært bedre å sette opp et trafikklys i stedet for en rundkjøring?

– Nei. Her fungerer rundkjøring bra mesteparten av døgnet, men det blir problemer når trafikken er tett på morgenen og ettermiddagen. Det ville ikke fungert så godt med lyskryss her.