Kanalen skal sikres videre drift

Telemarkskanalen skal aldri legges ned, er politikerne i fylket enige om.

Telemark fylkeskommune

Fylkesutvalget i Telemark uttaler at det er uaktuelt å stenge Telemarkskanalen.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

I dag behandlet fylkesutvalget i Telemark et forslag fra fylkesrådmann Evy-Anni Evensen. Hun ba om at utvalget måtte vurdere videre drift av kanalen, siden kostnadene er store.

Nyheten om at Telemarkskanalen kunne bli nedlagt, har blitt mye kommentert det siste døgnet.

I møtet ble et enstemmig forslag vedtatt.

Kanalen skal sikres videre drift.

Et oppdatert saksframlegg legges fram ifm budsjett 2017 og LTP, hvor forslag til finansieringsplan for drift av kanalen inngår.

Telemarkskanalen/Telemarksvassdraget har i tillegg til selve kanalløpet, svært stor betydning for kraftproduksjon, flom-sikring og samfunnssikkerhet i utvidet forstand. Telemarkskanalen FKF har i tillegg til drift og vedlikehold av sluseanlegg og vannveien blitt sittende med ansvaret for dammer og flom-vern knyttet til kraftproduksjon og flom-sikring.

Fylkesordfører bes sette i gang et arbeid for at sentrale myndigheter, parter med store økonomiske interesser og andre som har store fordeler eller burde ta ansvar for deler av kanalen, bidrar til nødvendig drift og vedlikehold.