– Ikke liv laga for Telemarkskanalen

Telemarkskanalen har et akutt behov for mere penger til vedlikehold. Foretaket tror de vil klare å opprettholde driften av kanalbåtene, men vedlikeholdet av slusene koster for mye.

Victoria i Vrangfoss sluse

MS Victoria i Vrangfoss sluse en dag det var fint vær.

Foto: Tore Oldeide Elgvin

Det fylkeskommunale foretaket Telemarkskanalen FKF går med et underskudd på 2,4 millioner i år. Nå må selskapet søke fylkeskommunen om ekstra penger til driften.

– Ivaretakelsen av en nasjonalt anlegg er en krevende oppgave. Og de utfordringene på vedlikehold som er i et så gammelt anlegg, sier Stein Arntsen, daglig leder i Telemarkskanalen TKF.

Vedlikeholdet av slusene koster mere enn det er budsjettert med. Anleggsarbeid under en meget streng vinter, og ekstra utgifter på Vrangfoss sluser skapte et stort underskudd i fjor som må betales i år.

Og i år har Telemarkskanalen vært forfulgt av uhell. MS Henrik Ibsen fikk motorhavari, og MC Victoria gikk på grunn. I tillegg har båtene vært innstilt på grunn av flom i kanalen.

Svein Arntsen

Svein Arntsen, daglig leder i Telemarkskanalen TFK,sier det har vært en elendig turistsesong.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Bare 150 båter

Det har vært en nedgang på 7 prosent på antall båter gjennom den nederste slusen i Skien. Og i slutten av juli måtte kanalen stenges fordi det var for mye vann i kanalen.

– Det har vært en elendig turistsesong. Vi har hatt et redusert besøk, kanskje bare 150 båter til sammen, sier Svein Arntsen.

Fjorårets underskudd var på 1,7 millioner kroner og det må betales i år. I tillegg kommer de ekstra utgiftene og tapte turistinntekter på 700 000 kroner i år.

– Ikke liv laga

– Det er et lys i tunnelen. Hvis vi klarer å løse vedlikeholdsoppgavene 6 til 8 år fremover, så går investeringsbehovet radikalt nedover, sier Svein Arntsen.

– Vi er nødt til å gjøre den jobben først. Hvis ikke ligger ikke infrastrukturene der, og da er ikke Telemarkskanalen som reiselivsprodukt liv laga, sier Svein Arntsen.

Problemet til foretaket er at driftsinntektene er ikke store nok til å dekke investeringsutgiftene i Telemarkskanalen.

Dykkerundersøkelser

Foretaket gjorde dykkerundersøkelser som skulle avdekke hva som måtte gjøres på Vrangfoss sluser. Men de klarte ikke å avdekke alt som måtte gjøres. I tillegg kom den tunge vinteren.

– Selvfølgelig må vi ta den erfaringen at vi ikke må sette i gang et sånt anlegg på et så usikkert grunnlag som vi gjorde på Vrangfoss, sier Arntsen.

Vil være medspiller

Terje Riis-Johansen

Påtroppende fylkesordfører i Telemark, Terje Riis-Johansen.

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

Budsjettet til foretaket Telemarkskanalen FKF ligger på ca 20 millioner i året. I år fikk de ca 4,5 millioner fra Olje- og Energi departementet. Og til sammen de tre forrige årene har de fått nesten 20 millioner i tilskudd fra departementet.

Påtroppende fylkesordfører, Terje Riis-Johansen, ser at fylkeskommunen må være med å vedlikeholde kanalen.

– Det er en av de viktigste kulturpolitiske oppgavene i dette fylket. Så jeg er innstilt på at vi skal være en medspiller, sier Terje Riis-Johansen.

Riis-Johansen er ikke overrasket over at Telemarkskanalen trenger ekstra tilskudd i flere år.

– Jeg forventer at det blir fulgt opp, det som er gjort tidligere. Noe annet mener jeg vil være galt, fordi det er en statlig oppgave å bidra til at en slik kulturinstitusjon kan utvikles videre. Jeg er innstilt på å ta kampen overfor statlig myndigheter, samtidig som vi må et ansvar her i Telemark, sier Terje Riis-Johansen.