Telemark på fedmetoppen i landet

Telemark er på landstoppen når det kommer til overvekt og fedme blant befolkningen. – Ikke overraskende, sier Birger Svela, leder ved seksjon for sykelig overvekt ved Sykehuset Telemark.

Overvekt

ILLUSTRASJONSBILDE: Telemark er på fedmetoppen i landet.

Foto: Monkey Business Images / Colourbox.com

Telemark har flere kvinner med fedme sammenliknet med kvinner i resten av landet. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Menn i Telemark, og tre andre fylker, ligger godt over landsgjennomsnittet når det kommer til overvekt og fedme.

– Ikke overraskende

At Telemark kommer dårlig ut på statistikken overrasker ikke Birger Svela, leder ved seksjon for sykelig overvekt ved Sykehuset Telemark.

Birger Svela

Birger Svela, leder ved seksjon for sykelig overvekt ved Sykehuset Telemark.

Foto: Privat

– Når du ser Telemark fylke som helhet med de utfordringene vi har på en del oversikter og statistikker, folkehelseprofiler blant annet, så vet man jo at Telemark ligger høyt oppe i forhold til uføre, røyking og diverse, så det er ikke veldig overraskende, sier Svela.

–​ Har du noen tips til menn og kvinner som sliter med vekta?

– Det er mye man kan gjøre selv ved å ta grep og bestemme seg. Finne ut hvor skoen trykker og hva problematikken er. Mange har jo prøvd mye, men klarer det ikke helt selv, og da trenger man å søke hjelp. Kanskje først og fremst ta det opp med fastlegen din.

Les også: Spår enorm fedmeepidemi i Europa

Kvinner sliter mest med vekta

Særlig er det er en større andel kvinner som er overvektige i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Troms sammenliknet med landsgjennomsnittet på 23 prosent.

– Vi ser jo på de vi tar inn til behandling her at det er ca. 70 prosent kvinner. Om det er så stor forskjell, eller om det bare sitter litt lenger inne for mannfolk å søke hjelp det vet vi ikke helt sikkert, men det er nok de samme tendensene som vi ser i andre områder også, sier Svela.

Må starte tidlig

Dersom vi skal snu trenden er det viktig å begynne med informasjon og holdningsarbeid tidligst mulig, mener Svela.

– Jeg tror vi må starte tidlig, og vi har også begynt å sette fokus på holdninger i barnehage og skole, og så tror jeg også på en del statlige reguleringer. Det er ikke alle som vet eller ikke klarer å gjøre sitt eget beste og da tror jeg at vi som samfunn må legge godt til rette for å gjøre sunne og enkle valg lettere.

Gjennomsnittstall for hele landet viser at én av tre menn er overvektige. Menn i Telemark, Møre og Romsdal, Nordland og Finnmark ligger godt over landsgjennomsnittet når det kommer til overvekt.