Taxieier klager: Bråstopp for miljøtaxisentral

PORSGRUNN (NRK): Kristian Henrik Svindal har klaget, fått avslag og klaget igjen. Det er ikke gehør for planene om en egen sentral for elbiler.

Kristian Henrik Svindal

SER ET BEHOV: Kristian Henrik Svindal kjører eltaxi til daglig. Han mener det er behov for flere slike taxier.

Foto: Roald Marker / NRK

Taxien med EL-skiltet er på vei til en ny bestilling. Bak rattet sitter eieren som gjerne vil starte en ny drosjesentral, men det ser ut til å bli med planene.

– Det kan være vanskelig å klage til det offentlige, mener Kristian Henrik Svindal.

Han har vært igjennom flere runder og mange dokumenter, men så langt til ingen nytte. En elbil har lavt støynivå og null utslipp. Det er argumentene han har brukt både overfor Telemark fylkeskommunen og politikere som har sett på søknadene.

Endelig beslutning

Svindal sier han ble sjokkert da det første avslaget kom.

Hildegunn Sørbø

Samferdselssjef Hildegunn Sørbø sier søknaden til Svindal har fått riktig behandling.

Foto: Roald Marker / NRK

Samferdselssjef Hildegunn Sørbø i fylkeskommunen sier hun forstår at han reagerer. Hun ser at han har lagt mye arbeid i søknaden.

Kristian Henrik Svindal sendte så en klage som inneholdt tre momenter:

  • en klage på hvordan saken ble fremlagt.
  • et krav om at saken ble behandlet på nytt.
  • en klage på en navngitt saksbehandler. Samme saksbehandler fikk oppgaven med å behandle klagen mot seg selv.

– Politiske beslutninger kan han ikke klage på. De er endelige, sier Sørbø. Hun mener klagen til Svindal ikke er en klage, men et innspill.

– Feil i saksbehandlinga

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Bård Hoksrud er uenig. Han sier at det bør bli en ny behandling på grunn av feil informasjon.

Bård Hoksrud

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud mener Svindals søknad må få ny behandling.

Foto: Odd Ragnar Lund

– Jeg mener det er trist når han åpenbart kommer med det han sier er feil i saksbehandlinga. Da bør utvalget få det til ny behandling.

Knut Duesund er uenig med Hoksrud. Duesund er politisk leder i samferdselsutvalget og forteller at saken til og med var ute på høring og fikk en grundig behandling.

– Vi følte at vi fikk nok informasjon.

Det kommer nye regler til høsten om utslipp fra taxier. Duesund mener det da kan bli aktuelt å vurdere en ny søknad. Det er ventet at det blir stilt krav til nye drosjer om at de skal ha lave utslipp.

– En mager trøst, mener Kristian Henrik Svindal og viser til at elbiler ikke slipper ut noen ting. Han tror ikke en lovendring kommer veldig kjapt.