NRK Meny
Normal

Taxibåteiere er svært bekymret

Taxibåtnæringen i Bamble er bekymret for fremtiden. Stadig flere kommer seg til hyttene sine i egen båt, dermed blir det mange færre turer for de lokale taxibåtsjåførene.

Jacky Thorsen

Jacky Thorsen har kjørt taxibåt i 24 år, men er bekymret for næringen han er en del av. Han mener at det er viktig at taxibåtnæringen får gode vilkår fremover, og han trekker frem at de også er en del av ambulansetjenesten og kjører skolebarn.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Det er en varm julidag og Jacky Thorsen er på vei til Jomfruland med sommergjester.

Han har kjørt taxibåt i 24 år, og han er svært bekymret for utviklinga han ser i skjærgården.

– Den endringa vi har sett, er at hytteeierne har fått to båtplasser, og to steder å fortøye båt. Den ene er på fastlandet, hvor de kommer til med bil, og den andre er ute på hytta. Det ser ut til at det etter hvert blir mest privattrafikk til og fra hyttene med egne båter.

Og han tilføyer:

– Denne næringen, som har vært en viktig næring i en god del år, er kraftig på vei nedover, nettopp fordi det åpnes for flere båtplasser.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Havn Bamble

Det er populært å ferdes i skjærgården i Bamble og Kragerø nå på sommerstid. Og stadig flere kjøper seg båt og skaffer seg flere båtplasser, det bekymrer taxibåtsjåførene.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Kommunene må gjøre noe

Jacky Thorsen mener det er kommunen som har mulighet til å gjøre noe med situasjonen, ved å være med restriktiv med tillatelse til utbygging av båtplasser.

– Kommunene må bestemme seg for hva slags infrastruktur de ønsker. I sin tid var det 16 taxibåter i Bamble og Kragerø, nå er dette nesten halvert. Og det blir vanskeligere å opprettholde den servicen som taxibåtnæringen har blitt pålagt.

Taxibåteierne mener de er en viktig del av sjøens kollektivtrafikk, og taxibåtene har oppgaver som ambulansetjeneste og kjøring av skolebarn.

– Og den kompetansen man innehar når man har kjørt og satset på denne delen, den får man ikke lettvint tilbake igjen, mener Thorsen.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Taxibåteier Bjørn Halvorsen

Bjørn Halvorsen er en av tre taxibåteiere på Valle i Bamble. Sammen med sine kollegaer frykter han at næringsgrunnlaget deres faller bort.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Kan bli problematisk

Thorsen har en av tre taxibåter som har base på Valle i Bamble. Her har man sett at det blir stadig flere private båtplasser. Ifølge Thorsen er også gjestebrygger leid ut som private båtplasser med kommunens tillatelse.

– Vi lever jo midt oppi det, og da ser vi jo i hvilken retning utviklingen går. Men den dagen båteire og andre eventuelt trenger taxibåten, og vi ikke er der, blir det jo problematisk. Kanskje er deres egen båt til reparasjon, og de er avhengig av denne for å komme frem.

Jon Pieter Flølo

Ordfører i Bamble, Jon Pieter Flølo, ønsker at taxibåtnæringen skal bestå. Han syns imidlertid det er problematisk når man ikke får de viktige tilbakemeldingene når saker er ute på høring.

Foto: Roald Marker / NRK

Og han oppfordrer kommunen om å ta tak i situasjonen snarest.

– Hvis kommunen ønsker å ha denne næringen, så må de også være med på å legge til rette for den.

– Viktig å ivareta næringen

Ordfører i Bamble, Jon Pieter Flølo, tar synspunktene til taxibåteierne til etterretning. Han mener samtidig det blir problematisk når man ikke kommer med innspill når den konkrete saken behandles.

– Jeg kan ikke huske at taxibåtnæringen kom med innspill når saken om å bygge småbåthavner på Valle var ute på høring i fjor, sier Jon Pieter Flølo til NRK.

Og tilføyer:

– Dermed tror jeg ikke denne konkrete problemstillingen ble løftet i kommunestyret. Men det er viktig for kommunen å ivareta taxibåtnæringen, som alle andre næringer.