NRK Meny
Normal

Positive til å ta igjen tapt undervisning

Nå starter arbeidet med å ta igjen det tapte. Skoler i Telemark vil gi elever ekstraundervisning etter streiken.

Anne Grete Melby, grunnskolesjef
Foto: NRK

Elevene ved streikeskolene har tapt mye undervisning under streiken. Og nå kommer spørsmålet om hvordan dette skal tas igjen.

Harald Johansen, fylkesleder i Utdanningsforbundet i Telemark, har ikke fått snakket med lærerne ennå, men han tror de fleste lærerne er villige til å jobbe litt ekstra.

Harald Johansen

Harald Johansen, fylkesleder i Utdanningsforbundet.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Det første nå er å komme i gang med den ordinære undervisningen. Det sier seg selv at vi har tapt to og en halv uke med undervisning. Så er det litt opp til kommunene hvordan de ser på dette og organiserer dette, sier Johansen.

– Jeg synes Gunn Marit Helgesens innspill om at de innsparte ressursene kan gå til noe bruk av ekstraundervisning er bra. For jeg tror at mange lærere vil være villig til å ta noen overtidstimer for å gi elevene ekstra undervisning, legger han til.

Satser hardt

De videregående skolene satser nå hardt på å kunne gi ekstra undervisning til elevene som ønsker det.

Helge Galdal, Telemark fylkeskommune

Helge Galdal, fylkesopplæringssjef i Telemark.

Rektorene ved skolene som har vært rammet av streiken hadde møte med fylkesopplæringssjef i Telemark, Helge Galdal, under streiken. De var enige om at det er nødvendig å få på plass et frivillig tilbud til elever som ønsker å ta igjen undervisning som er tapt. Nå vil de snakke med lærerne, og prøve å få dem til å stille opp for å gi ekstraundervisning.

– Det kan være på kveldstid, i høstferie eller Operasjon Dagsverk-dagen. Vi ser på alle muligheter for ekstra undervisning, sier Galdal.

Positive

– Har dere i Utdanningsforbundet gått ut med noen anbefalinger om at lærerne bør gi ekstra undervisning?

– Nei, det har vi foreløpig ikke gjort. Og det er jo noe som finnes ut av på den enkelte arbeidsplass. Lærere er positive til å stille opp når det er nødvendig, så det tror jeg nok de fleste vil være villige til å gjøre, sier Harald Johansen.

Det har vært diskusjoner om å inndra høstferien og lørdagsundervisning.

– Jeg tror neppe en omorganisering av skoleåret er aktuelt, sier Harald Johansen.

Frivillig tilbud

Helge Galdal sier de er helt avhengige av at noen lærere kan jobbe ekstra utenfor arbeidstid og gi undervisning som elevene har gått glipp av.

Mulige løsninger er også å slå sammen klasser fra forskjellige skoler eller andre former for fellesundervisning.

– Dette vil være et frivillig tilbud til elevene. Vi får komme tilbake til hvilke fag som er mest nødvendig å fokusere på, sier Galdal.