Ta vare på sjøfuglen i hekketida

Frå 15. april til 15. juli er det eit generelt forbod mot ferdsel i sjøfuglreservat. Forbodet gjeld i ei sone på 50 meter i sjøen utanfor holmar og skjær. Det er mange viktige hekkeområde for sjøfugl som er verna i naturreservat. No er sjøfuglane ekstra sårbare, og brot på forbodet kan få store negative følger. Sjøfuglbestandane langs norskekysten har over tid hatt nedgang.

Fredning sjøfugl
Foto: Odd Rømteland / NRK