Sykemeldt i 30 år

Målet var å friskmelde Grenlandsfjorden i 2015. I dag ble fjorden sykmeldt for 30 nye år.

Frierfjorden
Foto: Else Jorunn Saga

Fylkesmannen i Telemark utsatte i dag friskmeldingen av Grenlandsfjorden med 30 nye år.

Kai, Thorsen Dalene, leder i Langesund fiskerlag, mener fiskerne har betalt prisen for forurensningen lenge nok.

Flere må betale

- Det at vi ikke har mulighet til å høste inni fjorden, gjør at vi ikke får utnyttet dagene med dårlig vær. Nå har fiskerne vært med å betale mye gjennom å ikke få fiske her i mange år. Nå synes jeg andre også kan begynne å betale litt for å bedre situasjonen, sier Thorsen Dalene.

Spleiselag

Rensing av fjorden vil koste en betydelig pengesum. Som hovedprinsipp er det forurenser som betaler, men i denne saken dreier det seg om industribedrifter som har fått nullkonsesjon til drift og utslipp. Lederen i fiskerlaget foreslår at problemet løses med et spleiselag.

- Det er viktig å gjøre noe, slik at vi har fremdrift i saken. 30 år er for lenge å vente, og det er ikke sikkert det blir bra da heller uten at man setter i gang tiltak, sier Kai Thorsen Dalene.