NRK Meny
Normal

– Diskriminerer sykelig overvektige

Mister tilbud som kan få flere i jobb.

Støtteforening for overvektige

Trening og kosthold er en viktig del av tilbudet til sykelig overvektige.

Foto: NRK

Fra nyttår får sykelig overvektige ikke lenger være en del av prosjektet Raskere tilbake i Helse Sør-Øst.

Prosjektet skal få sykmeldte raskere tilbake i jobb, men sykehusforetaket vil heretter prioritere å behandle andre lidelser.

– Tragisk, mener Jørgen Foss, leder for Landsforeningen for overvektige.

Isolerte

Jørgen Foss

Jørgen Foss mener overvektige må ut i jobb for å få et sosialt liv.

Foto: NRK

Han peker på at overvektige mennesker er en stadig større gruppe.

– De har et stort behov for dette tilbudet. Overvektige trenger et sosialt liv. De må ikke bli isolerte, men komme ut i arbeid og være i aktivitet.

Foss mener det er samfunnsøkonomisk viktig slik at de ikke blir stående utenfor arbeidsmarkedet.

Pål Christian Roland, leder for styrings-gruppa for prosjektet Raskere tilbake i Helse Sør-Øst, tror ikke tilbudet til overvektig kommer til å bli dårligere selv om de ikke er med i prosjektet lenger.

– Tilgjengeligheten skal være som før, sier han.

Over 100 kilo

Telemark rehabiliteringssenter på Akkerhaugen er ett av sju steder innenfor Helse Sør-Øst der sykelig overvektige har et tilbud om livsstilendring. I alt 89 personer er nå i gang med å endre spisevaner, aktivitet og levesett på ulike nivåer i den 3-årige behandlinga.

Seksjonsleder Åse Sigurdsen forteller at disse personene er på senteret i perioder og hjemme i perioder. – De har en vekt på godt over 100 kilo.

I tillegg til en høy vekt har pasientene ofte diabetes, høyt blodtrykk og muskel-skjelettlidelser.

– Mange har også psykiske plager som følge av sin overvekt, sier Sigurdsen. Nå er hun bekymret.

– Hvis de ikke får hjelp, forverrer tilstanden seg.

Større behov

Senteret, som er en del av Sykehuset Telemark, har over ett års ventetid for å få plass. Hittil har overvektige som har slitt med å klare å holde på jobben, blitt tatt ut av køen takket være prosjektet Raskere tilbake.

At overvektige ikke lenger skal hjelpes raskere tilbake i jobb, opprører Jørgen Foss i Landsforeningen for overvektige.

– Dette er helt klart en diskriminering av overvektige. De har på lik linje med andre en rett til arbeid. Regjeringen sier jo at alle skal med, alle skal ut i arbeid.

– Overvektige har kanskje et større behov for arbeid enn veldig mange andre, avslutter Jørgen Foss.

 • Østafjells får best vêr denne veka

  Laster Twitter-innhold
 • Skien kommune tilbake på nett

  Skien kommune er tilbake på nett, etter at internettlina har vore nede i fleire timar. Kommunen beklagar forseinkingane på grunn av nettbrotet.

 • Stal bikubar, må i fengsel

  Ein mann frå Fyresdal må sone 28 dagar i fengsel etter at han stal 12 bikubar til ein verdi av 80.000 kroner. Mannen er òg dømt for å eige to hagler utan løyve frå politimeisteren.

 • 33 personar skadde i februar

  Ingen vart drepne i februartrafikken i Telemark. I alt vart 33 personar skadde i 17 vegtrafikkulukker i fylket vårt førre månad. Det er ein nedgang på fire skadde frå same periode året før, viser tal frå SSB.