NRK Meny
Normal

Vil fortsatt legge ned Kragerø og Rjukan Sykehus

I ettermiddag la sykehusdirektør Bess Frøyshov frem sin innstilling til utviklingsplan for Sykehuset Telemark, de står fast på sin innstilling om å samle alt på Skien og Notodden.

Rjukan sykehus

Sykehusadministrasjonen la i dag fram sin innstilling, også der foreslår man å legge ned store deler av tilbudet ved Rjukan Sykehus.

Foto: Rune Guneriussen

NRK oppdaterer saken.

Sykehuset Telemark vil fremdeles samle all kirurgi, akuttfunksjoner og døgntilbud på to steder, Skien og Notodden. Dette betyr at disse avdelingene legges ned ved sykehusene på Rjukan og Kragerø.

Forslaget innebærer også en flytting av all somatisk behandling fra Porsgrunn til Skien.

Det legges opp til konkrete polikliniske tilbud og dagbehandling for blant annet kreftpasienter og kronikere ved Rjukan sykehus og Kragerø sykehus.

Fortsatt psykiatri i Seljord

Forslaget som ble presentert for styret den 17. desember ble sendt på høring rundt om i fylket. Sykehuset har mottatt 86 høringssvar. En av tilbakemeldingene er at de fleste kommunene i midtre og øvre Telemark ikke ønsker å flytte døgnsenger fra Distriktspsykiatrisk senter (DPS) fra Seljord til Notodden.

Dette forslaget er tatt ut av planen.

Også brukerorganisasjoner og psykiatriske fagmiljøer i Telemark var kritiske til å flytte DPS-senger fra Seljord til Notodden. Dette er det da tatt hensyn til i anbefalingen.

Tidsplanen er forlenget

Anbefalingen har forlenget tidsplanen for gjennomføring av endringer, sammenlignet med høringsdokumentet som ble lagt fram i desember 2013. Det betyr at flere av dagens funksjoner ved Rjukan og Kragerø sykehus forlenges fram til sommeren 2015.

Skapte sterke reaksjoner

Tidligere har sykehusadministrasjonen foreslått og legge ned akuttfunksjonene ved sykehuset i Kragerø og på Rjukan. Det har ført til store protester fra lokalmiljøet.

Under et møte om sykehusstrukturen på Rjukan i desember i fjor, gikk det så langt at sykehusdirektør Bess Frøyshov følte seg truet av demonstranter som hadde samlet seg på torget i byen.

– Den situasjonen var ganske sterk. Både engasjementet, og det jeg opplevde som en truende situasjon, fortalte hun til NRK.no etter møtet.

Styret behandler innstillingen 20. mai