NRK Meny
Normal

Sykehuset Vestfold advarer mot fedmeoperasjoner i Telemark

Vestfoldingene mener tilbudet ved Sykehuset Telemark gir større fare for alvorlige komplikasjoner.

Fedmeoperasjon

Fedmeoperasjon i Riga. Ventelister i Norge gjør at pasienter drar til utlandet for å gjennomføre fedmeoperasjon.

Foto: Philipa Zizicca Tordrup - ABCkirurgi CAREforLIFE

I fjor ble det for første gang gjennomført fedmeoperasjoner ved Sykehuset Telemark. Fagansvarlig ved sykehuset, Thor Erik Holm, mener at resultatene er gode og bidrar til å korte ned ventelister over hele landet.

Han rister på hodet og forstår ikke de sterke reaksjonene som nå kommer fra kollegaene i Vestfold.

Lang erfaring i Vestfold

I et brev til Helse Sør-Øst advarer nemlig Sykehuset Vestfold sterkt mot det nye tilbudet i nabofylket. I brevet skriver administrerende direktør Stein Kinserdal at overvektskirurgi i liten skala i Telemark gir et dårligere pasienttilbud og større fare for alvorlige komplikasjoner.

Lave operasjonsvolum hos en uerfaren aktør, slik man har planlagt i Telemark, er assosiert med høyere risiko for alvorlige komplikasjoner

Stein Kinserdal, Adm. direktør i Sykehuset Vestfold HF

Kinserdal mener også at det ikke er pasientgrunnlag for to slike tilbud i regionen, og at operasjoner i Telemark kan svekke tilbudet ved Sykehuset Vestfold.

Stein Kinserdal

Sykehusdirektør i Vestfold, Stein Kinserdal, har sendt brevet som har fått ansatte ved Sykehuset Telemark til å se rødt.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Sykehuset Vestfold har mer enn ti års erfaring på dette feltet. Årlig opererer de 270 pasienter for sykelig overvekt. Siden starten har de gjennomført 2.500 slike inngrep uten dødsfall, og det er ifølge sykehuset unikt i europeisk sammenheng.

Sykehuset Vestfold driver også med forskning og fagutvikling innen sykelig overvekt.

I brevet til Helse Sør-Øst skriver de at også forskningsaktiviteten kan bli svekket på grunn av operasjonene i Telemark.

Lange ventelister på landsbasis

Utspillet fra Vestfold møter liten forståelse blant kollegaene i Telemark. Fagansvarlig overlege i bariatrisk kirurgi, Thor Erik Holm, mener at operasjonene deres er like trygge som i Vestfold.

– Vi har lang erfaring med kikkhullskirurgi, og har allerede i oppstartsfasen vist at vi kan gjennomføre denne typen kirurgi på en veldig trygg og god måte, helt uten noen komplikasjoner.

Thor Erik Holm

Thor Erik Holm mener at mange telemarkinger ønsker å bli operert i eget fylke.

Foto: Tom Ole Buaas

Holm mener at det er flere gode grunner til at Sykehuset Telemark skal fortsette med fedmeoperasjoner.

– For det første er det et stort udekka behov for fedmeoperasjoner på landsbasis. Ventelistene er lange både på Vestlandet og i Nord-Norge.

I tillegg er det en fordel for pasientene fra Telemark å kunne få et tilbud i eget fylke, mener Holm, som ikke tror at behovet avtar i framtida.

– Det er rundt 100.000 personer på landsbasis som oppfyller de medisinske kriteriene for sykelig overvekt. Vi vil gjerne bidra til å redusere ventelistene på landsbasis, slik at færre må reise til utlandet for å bli operert.

I Helse Sør-Øst bekrefter de at saken er til behandling, men ledelsen ønsker ikke å kommentere saken nå. Ledelsen i Sykehuset Vestfold ønsker heller ikke å bli intervjuet av NRK om denne saken.

  • Laster Twitter-innhold
  • 56 unge nominerte til stipend

    56 ungdommar frå Telemark er nominerte til Drømmestipendet, som deler ut 100 stipend på 15.000 kroner til unge kulturutøvarar. I heile landet er 458 ungdommar nominerte til stipend. I siste halvdel av mars skal juryen vurdere kandidatane.

  • Vil utbetre Tinnosbanen

    Bane Nor vil utbetre Tinnosbanen til normaltrafikk innan 2024, skriv Telen. Bane Nor eig og driftar strekninga, men det er Jernbanedirektoratet som bevilgar pengane.

  • Urolege for skuterkøyring

    Politiet er urolege for fyllekøyring på snøskuter. Erfaringane deira er at alvorlege ulykker på snøskuter og alkohol ofte går hand i hand. I tillegg fryktar politiet at folk ikkje melder ifrå ved ulykker, fordi dei er redd for å bli straffa.