NRK Meny
Normal

Grønn beredskap ved Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark har høynet sikkerhetsnivået etter PSTs advarsel om en terrortrussel mot Norge. – Vi har grønn beredskap, sier klinikksjef Per Urdahl til NRK.

Sykehuset Telemark

Ved Sykehuset Telemark har ledelsen blant annet sikret seg at nøkkelpersonale er tilgjengelig på et øyeblikks varsel dersom noe skulle skje etter PSTs advarsel om terrortrusler mot Norge.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Vi har gått gjennom planverket vårt, som ble ferskt oppdatert i vår. Vi har sjekket at beredskapsplanene er fullt oppdaterte og fungerende, og vi har varslet nøkkelpersonell om at det kan bli aktuelt å innkalle noen fra nærmiljøet i tillegg til dem som er i vanlig vakttjeneste, sier Urdahl om planene ved Sykehuset Telemark.

Har sjekket blodbanken

– Vi har også sjekket at psykiatri kan bistå kommunene med psykososial støtte hvis det er nødvendig ute, og vi har sjekket blodbankens ressurser, som er tilfredsstillende akkurat nå. Dessuten er traumeberedskapen fullt operabel, sier Urdahl om den høynede beredskapen ved sykehuset.

Per Urdahl

Klinikksjef Per Urdahl opplyser at sykehuset er i grønn beredskap.

Foto: NRK
Willy Frogner

Willy Frogner hos Fylkesmannen i Telemark sier at de er fornøyd med beredskapen hos kommunene i Telemark.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Ved sykehuset er det nå det som kalles grønn beredskap. Det vil si at ledelsen har mottatt trusselvurderingen fra PST, åpnet bøkene og sett at planene ved hendelser er oppdaterte.

Sykehuset har også hatt kontakt med Fylkesmannen i Telemark og helse- og omsorgsansvarlig i kommunene Skien og Porsgrunn.

– Jeg føler at folk i Telemark kan være trygge på at beredskapen er så god som den skal være, sier Urdahl.

Samarbeid mellom kommunene

Beredskapsrådgiver Willy Frogner hos Fylkesmannen i Telemark sier også at beredskapen i fylket er god.

– Beredskapen i kommunene i Telemark er gjennomgående tilfredsstillende, sier Frogner.

Han sier at varslingslistene er oppdaterte i kommunene, og at de har kontroll på eventuelle evakuert- og pårørendesenter dersom det skulle bli nødvendig.

– Der i fylket hvor det er eller skal være arrangementer som Countryfestivalen i Seljord, Lekeland i Skien og bluesfestival på Notodden, har kommunene vært i dialog de ansvarshavende, sier Frogner.

Han forteller også at flere kommuner har vært i kontakt med hverandre, og at det vil samarbeides om beredskap på tvers av kommunegrensene.

Ingen frykt hos de ansatte

Ved Sykehuset Telemark sier Urdahl at de ansatte forholder seg til trusselvurderingen fra PST slik du og jeg gjorde da vi hørte om dette i går.

– De er i normal jobb og gjør unna det pasientarbeidet de skal gjøre, og håper, som oss, at det ikke hender noe, sier Urdahl.

Han sier han ikke merker noen spesiell frykt hos de ansatte ved sykehuset.

– Det er lagt ut en liten beskjed til de ansatte om at sykehuset har en litt økt årvåkenhet og at vi har sett på beredskapsplanen, slik at vi kan sette i verk tiltak om nødvendig.

Ifølge Urdahl har sykehuset nå en normal sommerbemanning.

– Vi er relativt godt bemannet til å være midt i sommerferien, og vi har god mulighet til å hente inn en del nøkkelpersonell som er på ferie i nærområdet. Det har vi sjekket og kontroll på.