NRK Meny
Normal

Alt i orden på akuttmottaket

Fylkeslegen fant ingen feil eller mangler på akuttmottaket til Sykehuset Telemark i Skien.

Akuttmottak Sykehuset Telemark

Ved dette akuttmottaket er det ikke funnet feil eller avvik.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Dette er kjempepositivt, sier foretakstillitsvalgt for sykepleierne på Sykehuset Telemark, Ann Iserid Vik-Johansen.

Ann Iserid Vik-Johansen, foretakstillitsvalgt

Foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Telemark, Ann Iserid Vik-Johansen er veldig glad for at fylkeslegen ikke fant noen feil eller avvik ved akuttmottaket.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Fylkeslegen har gått gjennom 45 journaler, og hatt flere besøk på akuttmottaket. I tillegg til at ingen feil ble registrert, fikk sykehuset pluss i boka for kort ventetid for pasientene.

Les også: Ikke gitt at Telemark har et eget sykehus

Langsiktig arbeid

Årsaken til det gode resultatet skyldes langsiktig arbeid, med stort fokus på akuttmottaket, sier klinikksjef Frank Hvaal.

– Både ansatte og ledelsen har jobba målretta med å styrke akuttmottaket, sier Hvaal.

Frank Hvaal, klinikksjef

Klinikksjef Frank Hvaal mener fylkeslegens konklusjon viser at det nytter å satse på akuttmottak.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Han peker på ombygging av lokalene, nytt teknologisk utstyr, og kompetanseheving hos både leger og sykepleiere som noen av hovedpoengene.

– Til sommeren har vi syv sykepleiere som har spesialiert seg i akuttmedisin. Det er det bare vi og universitetssykehusene som har her i landet, sier Hvaal.

Les også: ST nekter unge leger spesialistkurs

Systemendring

Den kanskje viktiste årsaken til det gode tilsynsresultatet er at det er innført et nytt system for sortering av pasienter, som sikrer at de sykeste får riktig hjelp først.

Systemet blei innført som en konsekvens av den nasjonale rapporten "når det haster" fra 2007, og er med på å gi en trygghet i arbeidshverdagen til de ansatte på akuttmottaket, sier tillitsvalgt for sykepleierne på akuttmottaket, Sarah Jane Lloyd.

– Uten et godt system hjelper det ikke hvor flinke de ansatte er, sier hun.

Sarah Jane Lloyd, tillitsvalgt sykepleiere akuttmottak

Tillitsvalgt for sykepleierne ved akuttmottaket, Sarah Jane Lloyd er stolt over fylkeslegens konklusjon. Hun gir gode systemer og rutiner mye av æren.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

De gode rutinene og det gode systemet er også med på å gi en faglig trygghet sier Lloyd, som forteller at hun og kollegene er stolte over den positive tilsynsrapporten.

– Vi har vært rundt på andre sykehus, og ser at vi jobber på en god måte. Det er godt å vite.

Viktig med et kratfsenter

Klinikksjef Hvaal er ikke enig i at den positive rapporten fra fylkeslegen er et endelig bevis på at det var riktig å legge ned akkuttfunksjonene på Rjukan og i Kragerø, men sier den beviser at det nytter å satse på akuttmottak.

– Det kan vi ikke gjøre veldig mange steder i Telemark, der befolkningsgrunnlaget er på 160-170 000.

Han understreker at det er viktig å være ydmyk, og sier det fortsatt vil være pasienter som må regne med å vente.

– Men rutinene våre er gode, lokalene er gode, og kompetansen er god, så vi har alle mulige forutsetninger til å gi befolkningen i Telemark et godt akuttilbud.