NRK Meny
Normal

Her kjem den nye kreftavdelinga

Sjukehuset Telemark får ei ny avdeling for kreft- og blodsjukdomar.

Moflata, Sykehuset Telemark

Den nye kreftavdelinga på Moflata opnar i august.

Foto: Sykehuset Telemark

Avdelinga opnar i slutten av august, og gjev dei dårlegaste kreftpasientane og pasientar med alvorlege blodsjukdomar ein betre kvardag, seier avdelingsleiar Anne Augestad Larsen.

Kreftpoliklinikken skal framleis ligge i fyrste etasje på Moflata. Andreetasjen blir sengepost for pasientar med kreft og blodsjukdomar, og for pasientar som treng avansert lindrande behandling.

– Det er eit løft for denne pasientgruppa når sjukehuset får fleire einerom, seier Augestad Larsen.

Stort overbelegg

Anne Augestad Larsen

Nye einerom gjev eit løft for dei mest sjuke, seier avdelingsleiar Anne Augestad Larsen.

Foto: Sykehuset Telemark

Anne Augestad Larsen er glad for avgjersla om å gje dei sjukaste pasientane betre vilkår.

– I dag har vi eit konstant overbelegg på kreftsengene i tredje etasje. Vi veit at talet på kreftpasientar vil auke, og at mange alvorleg sjuke må ligge bak skjermbrett i korridoren.

Fleire senger

Den nye avdelinga vil og avhjelpe plassproblem når Rikshospitalet sender pasientar med blodsjukdomar tilbake til Telemark.

– Ofte er dette pasientar med svakt immunforsvar. Dei bør ligge på einerom, og det ynsket blir det lettare å oppfylle når avdelinga får fleire senger, seier Anne Augestad Larsen.