Sykehuset bryter loven

Sykehuset Telemark bryter loven på flere punkter, konkluderer Fylkesmannen i en ny rapport. Sykehuset behandler uforsvarlig mange pasienter i forhold til den lave bemanningen ved flere av sengepostene. Fylkeslege Steinar Aase ser overbelegget i klar sammenheng med tre dødsfall ved sykehuset i fjor. Sykehusdirektør Bess Frøyshov sier i en kommentar at de er kjent med problemstillingene. Hun sier at det er satt inn en rekke tiltak de siste månedene for å bedre bemanningen, redusere arbeidspresset og for at pasienter ikke skal ligge på korridorene.

Direktør Bess Frøyshov, Sykehuset Telemark
Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK