Vil ha piggdekkgebyr og gratis buss for å få ned svevestøvet

SKIEN (NRK): Astma- og allergiforbundet vil ha piggdekkgebyr for å redusere svevestøvet. Frp er uenig og mener trafikksikkerheten må telle mer.

Trafikk

VIKTIG BIDRAGSYTER: Veitrafikken er en av de største kildene til svevestøv. Spørsmålet er om piggdekk er hovedårsaken til at skadelig svevestøv oppstår.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen

Spørsmålet om luftkvalitet dukker opp hver vinter, særlig når det er tørt og kaldt. Storbyer som Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim har innført piggdekkavgift. I Tromsø velger de derimot å belønne dem som kjører piggfritt med rabatt i bomringen.

Sikkerhet

Kommuneoverlege Bjørnar Nyen i Porsgrunn er opptatt av temaet, for noen dager er verre enn andre.

Bjørnar Nyen

Kommuneoverlege Bjørnar Nyen i Porsgrunn ønsker å få ned antall piggdekkbrukere. Nå kjører 35 prosent av bilistene i Grenland med piggdekk.

Foto: Roald Marker / NRK

– På dager når det er kaldt, tørt og vindstille er det for mye svevestøv. Årsaken er at andelen som kjører med piggdekk er på 35 prosent. Det mener jeg er for høyt.

Gry Anette Rekanes Amundsen (Frp) er uenig.

– Folk kjører med piggdekk på grunn av sikkerheten, ikke fordi de absolutt vil forurense miljøet. Jeg bor i Nome i Telemark, og der er det ofte vinterføre, svarer Rekanes, samferdselspolitiker i Fylkestinget i Telemark.

Har piggdekk skylda?

Ikke overraskende er SV av motsatt oppfatning.

– SV er for å bruke restriktive tiltak for å bedre luftkvaliteten, gjerne med piggdekkgebyr, svarer fylkespolitiker Ådne Naper.

Har piggdekk skylda for svevestøvet? Det kommer an på hva noen definerer som svevestøv. Lungelege Tor Arne Grønnerød hevder partiklene fra piggdekk er for store til å trenge ned i lungene.

Piggdekk

Er piggdekk den store synderen? Partiklene fra slike dekk er faktisk større enn partiklene fra piggfrie dekk. Derfor er ekspertene uenige om forbud.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli

– Vi kan innføre piggdekkavgift hvis vi vil spare veidekket, men ikke bruk medisinsk argumentasjon. Det er dumt, sier Grønnerød.

Astma- og allergiforbundet er delvis enig.

– Jeg ser poenget, men derfra til å si det ikke er skadelig, er galt. Det vil sette seg fast i luftveiene, og mekanisk irritasjon vil gi komplikasjoner på sikt, sier Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær i Norges Astma- og allergiforbund.

Det er flere kilder til svevestøv. Veitrafikk generelt med eksos, veislitasje og partikler fra bremser er en kilde. Industriutslipp og vedfyring en annen.

Når det gjelder industri har ny renseteknologi redusert utslippene kraftig. Det samme kan vi si om vedfyring. Her er også utslippene redusert med nye rentbrennende ovner, sier kommuneoverlegen.

Feiebil

Vasking og soping regelmessig vil fjerne svevestøv og redusere faren for skader på luftveiene.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

Gebyr og gratis buss

Gleditsch mener drastiske tiltak er det som virker best.

Biltrafikken genererer mye svevestøv og forurensing. Vil vi ha den ned, er et av de aller mest effektive tiltakene å heve bompengesatsene samtidig som vi gjør kollektivtrafikken gratis, hevder han.

– Se på Oslo, svarer Gry Anette Rekanes Amundsen (Frp). Der har de både bomavgifter og et godt utbygd kollektivnett. Det er ikke dermed sagt at de har bedre luft.

Ådne Naper (SV) er tilhenger av gratis buss.

– Dessverre har vi ikke råd til det nå, men vil vi ha ned forurensingen i fremtiden, er det en god løsning, svarer han.

Vinterføre

Piggdekk gir godt grep på ordentlig vinterføre og det er derfor bilister velger det, sier Gry Anette Rekanes Amundsen i Frp.

Foto: Torvild Sveen / NRK