Svenskeulvene spiser seg gjennom Telemark

Unge svenske ulvehanner drar til Norge for å finne seg en partner. På veien dreper de sauer, og konfliktnivået med sauebøndene øker.

Ulveruta

Dette kartet viser ulveruta gjennom Sør-Norge.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

I vinter ble det skutt en ulv som var på vei gjennom Telemark. Og flere ulver er sett i fylket i løpet av året.

Odd Frydenlund Steen

Odd Frydenlund Steen

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

– Du kan se at observasjonene ligger nesten som et belte gjennom Telemark. Det er derfor jeg pleier å kalle Telemark for et transitt-fylke. For ulvene blir ikke her i lengre perioder, sier Odd Frydenlund Steen, rovviltkontakt hos Fylkesmannen i Telemark.

Vil ha norsk dame

Ulven kommer fra øst og beveger seg i sørvestlig retning på vei mot Sørlandet. På vei til Sørlandet er svensken på jakt etter en norsk dame, men han skaper problemer på sin ferd.

– Når de svenske ulvene blir kjønnsmodne, begynner de å tenke på damer. Ulv er som alle andre biologiske vesener. De trekker ut av området de har vokst opp i. Det er for å unngå innavl, sier Odd Frydenlund Steen.

Bomtur

Problemet er når damejakten går gjennom områder hvor sauer går og beiter på utmark

– På vei gjennom Norge til Sørlandet er det ingen tisper. For det er jo bare hannulver som kommer til Norge. Dermed blir det bomtur. De blir ikke så lenge, og så snur de og drar tilbake mot øst. Og da får vi besøk av ulv igjen. Samtidig går sauene på beite. Da begynner problemene, og vi får konfliktene, sier Odd Frydenlund Steen.

Ulvedrap i Telemark

Denne ulven ble skutt i Telemark i vinter.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Tar en bit

Etter en bomtur til Sørlandet er det en frustrert ulv som nær sagt trøstespiser seg gjennom Telemark. Og det har sauebønder fått merke i år. Aldri før har det vært så store tap i sauenæringa, forårsaket av ulv. Og sauebonde Gunleik Mæland fra er frustrert.

– Han spiser jo ikke. Han bare dreper, og reiser videre. Han tar en bit, og så går han på neste, sier Gunleik Mæland, som er sauebonde i Flatdal i Telemark.

Gunleik Mæland mener at det er viktig å få skutt ulven som ferdes i Telemark. Han har antakeligvis mistet noen lam til ulven i sommer.

Gunleik Mæland

Gunleik Meland mener at ulv ikke har noe å gjøre i nærheten av saueproduksjon

Foto: Turid Meland

– Det skal i utgangspunktet ikke være ulv her, og da er det viktig å få tatt dem vekk, sier Mæland.

Flere slike år

I Sverige har de vedtatt at ulvebestanden skal være atskillig høyere enn i Norge. En telling som ble gjort i 2012, viste at det kunne være så mye som 380 ulver i landet. Overskuddet av unge hanner vil gjøre at Norge vil få ulv på vandring i mange år.

– Vi har et trettitalls ulver her i Norge. Så vi har ikke ti prosent av det Sverige har engang. Men sånn er politikken, sier rovviltkontakt Frydenlund Steen.

Må ta hensyn

Fagleder for Naturmangfold i Naturvernforbundet, mener det er viktig at ulven kan streife fritt rundt om i Norge.

– Konflikten må løses ved at folk som driver med tamdyr er nødt til å ta hensyn til at det vil være ulv i norsk natur. Selv utenom den etablerte ulvesonen øst i Norge, sier Arnodd Håpnes.

– Sauenæringen må ta mer høyde for at de vil være ulv i Telemark. Telemark skal ikke være ynglingsområde, men det vil være åpning for vandrende ulv i Telemark. Da må de passe bedre på, eventuelt gjøre tiltak for å unngå store tap hvis det kommer ulv inn i området, sier Håpnes.

Arnodd Håpnes

Arnodd Håpnes, fagleder, Naturmangfold, Naturvernforbundet, mener at selv vandrende hannulver er viktig for ulvestammen.

Foto: Naturverforbundet

Innmark

Svenskene driver saueholdet på en helt annen måte enn i Norge. Der går sauene på innmark, og er gjerdet inn. Dermed er de sikret mot rovdyr i større grad enn i Norge.

– Slike år som i år, kan det bli flere av. Denne konflikten kommer vi til å se i lang tid fremover. Med mindre svenskene justerer bestandsmålet sitt på ulv, sier Frydenlund Steen.

Naturvernforbundet mener at ulvestammen trenger alle de individene som lever i Norge og Sverige.

– For å opprettholde en levedyktig ulvestamme bør den bestå av noen hundre dyr. Så det er ingen vei å gå å håpe på at Sverige skal redusere sin bestand, sier Håpnes.

Ulv og saueproduksjon

For bøndene kommer dette til å bli vanskelig. De organiserer seg og skaffer lisenser slik at de er klare til å skyte ulv som dreper sauene deres. Men det er ikke enkelt.

– Jeg er ikke vant til å ha ulv i terrenget. Det er et rovdyr som jeg mener ikke har noe å gjøre i nærheten av saueproduksjon. Det er helt umulig å drive saueproduksjon hvis en skal ha ulv i nærheten. Jeg synes ikke vi skal ta forvaltningsansvar for ulver som ikke hører hjemme her, sier Gunleik Mæland.

– Når ulven går gjennom området, så tar han så grassalt for seg. Det er bare en brøkdel av det som vi finner. Det å leite etter døde dyr er arbeidsomt, sier sauebonden.