NRK Meny
Normal

SV: – Til kamp mot barnehagebaroner

SKIEN (NRK): Kampen er ikke ny, men ammunisjonen er satt på plass. SV vil satse på barnehager i Skien, og de vil spenne bein på det de kaller barnehagebaroner.

Barnehageutsmykning
Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Valglogo

SVs valgkampåpning skjer på plenen foran de tre fontenene i Skien. Under skarp sol forteller de om det som er deres første prioritet: Flere kommunale barnehager og, slik det av noen kan oppfattes som, motarbeiding av de private.

Åse Gro Bakke i Skien SV

Åse Gro Bakke i Skien SV.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Gjennom mange år har full barnehagedekning vært SVs store kjernesak. Både offentlige og private barnehager har de kjempet for. Nå snur de seg mot sistnevnte, som de mener tjener for mye penger på tilskudd fra det offentlige.

– Vi hadde ikke tenkt at vi skulle få barnehagebaroner, sier Åse Gro Bakke, SVs 1. kandidat i Skien.

– Skaper minstepensjonister

Helga Lilleland i Skien SV

Helga Lilleland er 3. kandidat i Skien SV.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Sammen med 2. kandidat Helga Lilleland peker hun på statistikk fra Telemarksforskning. Den viser at private barnehager i gjennomsnitt har 80.000 kroner mindre i lønns- og pensjonsutgifter per ansatt og at de kommunale hadde fire – fem prosent høyere bemanning.

– Mange tjener utrolig mye på barnehagedrift. Ingen skal bli styrtrike på kommunale kroner, sier Lilleland.

– Vi ønsker ikke at private aktører skal skape minstepensjonister ved å lønne dem dårlig, sier SVs nestor Heidi Hamadi i Skien.

– Vi har lik lønn

Kåre Bråthen foran Maurtua barnehage
Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Maurtua barnehage i Skien var den første av i alt 13 barnehager, som er startet opp av Grenland Barnehagedrift AS. Gjennom familieselskapet Ing. K A Bråthen er daglig leder Kåre Bråthen hovedaksjonær med en eierandel på 70 prosent. Bråthen kjenner seg ikke igjen i det bildet SV tegner.

– Vi har lik lønn som kommunalt ansatte, forbundet hadde ikke akseptert noe annet, sier Bråthen.

Han tilbakeviser at de har dårligere lønns- og pensjonsvilkår for sine ansatte.

– Vi har nyere barnehager og derfor også yngre folk som er ansatt. Derfor har vi mindre pensjonsutgifter nå. Disse øker med alderen på de ansatte, sier Bråthen.

Han forklarer forskjellen i bemanningen med at de må bruke lønnskostnader på å betale renter på lån og vedlikeholde bygninger. Grunnen er at tilskuddet fra kommunen ikke dekker disse utgiftene:

– Kapitalkostnaden er høyere fordi vi har nyere bygninger og også fordi vi vedlikeholder dem fortløpende. Kommunen har eldre bygninger og har mangelfullt vedlikehold, derfor har de justert ned beløpet barnehagene får for å dekke dette, sier Bråthen.

Gjennom selskapet sitt er Bråthen medeier i 13 barnehager og ett eiendomsselskap. Han tilbakeviser at de skor seg på offentlige kroner.

– Vi har ikke tatt ut utbytte fra barnehagedriften, ikke i noen av våre selskaper, sier Bråthen.

Han sier videre at han har tatt ut utbytte fra familiebedriften, men at de pengene kommer fra verdier som lå i selskapet før de startet med barnehagedrift.

Kåre Bråthen ved Maurtua barnehage

Kåre Bråthen startet opp Maurtua barnehage da han selv trengte barnehageplass til ungene sine.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK
 • Fortsatt stengt

  Fylkesvei 37 er lørdag kveld fortsatt stengt ved Fåne/Presturatunnelen på grunn av fare for ras. Klokken 21 skal det foretas en ny vurdering av stedet, opplyser vegvesenet. Anbefalt omkjøring er via fylkesvei 364.

 • Geolog skal undersøke rasfaren

  Fylkesvei 37 er stengt ved Fåne/Presturatunnelen, foreløpig frem til klokken 18.00 på grunn av fare for ras. Klokken 18 skal en geolog vurdere rasfaren. Omkjøringsvei er fylkesvei 364.

 • Vei stengt på grunn av rasfare

  Tinnsjøveien er stengt inntil videre ved Fåne/ Presturatunnellen på grunn av rasfare. Vegtrafikksentralen er varslet, og skal undersøke stedet.

 • Brannvesenet rykker ut til sjukehus

  Brannvesenet rykker ut til Sjukehuset Telemark etter varsel frå ein automatisk brannalarm på staden.