Telemarkinger på «studietur» til Skottland

Vernestyret for Brattefjell Vindeggen landskapsvernområde har vært på studietur i Skottland. De ville lære hvordan skottene kombinerer bruk og vern av nasjonalparker.

Prestwick flyplass ved Glasgow

Hvordan kan man på beste vis kombinere bruk og vern av nasjonalparker? Det ønsket Vernestyret for Brattefjell Vindeggen landskapsvernområde å lære mer om, og reiste til Skottland. Her ser man et område ved Prestwick flyplass i Glasgow.

Foto: Jim Watson / Scanpix/AFP

En turtropp fra Telemark, nærmere bestemt fra vernestyret for Brattefjell Vindeggen landskapsvernområde, flydde nylig vestover for å lære av Skottland.

Målet med turen var å besøke Cairngorms National park, gjennomføre styremøte, og arbeide med revisjon av forvaltningsplanen.

– I forbindelse med at vi skal revidere forvaltningsplanen for 2014, ønsket vi å kikke på hvordan blant annet Skottland har sin forvalting av nasjonalpark, og vi ønsket å lære av dem, sier Sven Tore Løkslid, nestleder i styret og ordfører i Hjartdal kommune.

Fordelt på 299 eiendommer

Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde ligger i et fjellområde sørøst for Møsvatn i Telemark. Navnet skriver seg fra de to fjellene Brattefjell (1540 meter over havet) og Vindeggen (1516 moh.) som ligger i kjernen av fjellområdet. Samlet areal er snaut 382 kvadratkilometer. Området er i privat eie, fordelt på 299 eiendommer.

Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde ble oppretta i 2000.

Utenom Hardangervidda er Brattefjell-Vindeggen det største sammenhengende fjellområdet i Telemark uten vesentlige tekniske inngrep. Området ligger innenfor kommunene Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje og ligger sør for Møsvatn/Rjukan, vest for Gaustatoppen, nord for Hjartdal og øst for Rauland.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Sven Tore Løkslid

Ordfører i Hjartdal Sven Tore Løkslid mener at turen til Skottland ble svært lærerik, og ble imponert over hvordan skottene benytter verneområder.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Vil verne vakkert landskap

Formålet med å verne Brattefjell-Vindeggen er å ta vare på et vakkert og egenartet naturlandskap med urørt høyfjell- og fjellskogområde, ta vare på det biologiske mangfoldet i området med villreinstamme og et rikt plante- og dyreliv, og ta vare på verdifulle kulturlandskap og kulturminne.

Og nettopp med et slikt formål var studieturen til Skottland svært lærerik, mener ordfører i Hjartdal Sven Tore Løkslid.

– Det viktigste vi lærte i Skottland, var hvordan de klarte å kombinere bruk og vern. De bedriver vern på en veldig bruksrettet måte, de klarer å bruke verneområdet positivt, spesielt i landbruksnæringen, slik at de klarer å opprettholde det vakre landskapet som var der.

Gode på formidling

Og Løkslid legger til:

– De var også veldig gode på å formidle hvorfor de hadde verneområder, og slik klarte de å oppnå forståelse for hvorfor de har det. Det ble et lagspill mellom grunneiere, myndigheter og turisme, så det var en veldig vellykket måte å forvalte et verneområde på.

Så gjenstår det å se hvordan man i Telemark klarer å omstille lærdommen til praksis i tiden som kommer!