Studerer CO₂ i Grenland

Den norske satsingen på CO₂-fangst i industrien og framtidig lagring av CO₂ i gamle oljefelt i Nordsjøen, vekker internasjonal interesse. Norge er helt i front i arbeidet med å utvikle en samlet klimaløsning. I neste uke kommer britisk media til Telemark for å lære om planene ved Yara i Porsgrunn og Norcem i Brevik.