NRK Meny
Normal

Følg villreinen Bella over Hardangervidda

SKINNARBU (NRK): Besøkstallet øker kraftig på Villreinutstillingen på Skinnarbu i Telemark. Folk fra hele verden tar turen opp til fjellheimen for å se utstillingen.

Norsk Villreinsenter Sør

STRØMMER TIL: Villreinsenteret på Skinnarbu er blitt et populært mål for turistene.

Foto: Lorentz berg / NRK

Langt oppe på vidda ligger Norsk Villreinsenter. Her finnes det en egen utstilling basert på Norges populære fjelldyr. Hva vet vi egentlig om reinsdyrene som holder til i den norske fjellheimen?

Vi nordmenn kaller ville reinsdyr for villrein. Villreinen lever i flokk fritt på vidda og fjellet i Sør-Norge. I motsetning til de fleste av oss liker villreinen å ha det kaldt, derfor trives de best på fjellet.

Her levde villreinen

Ståle Rue

STOLT: Driftsleder Ståle Rue er guide for NRK og viser stolt hvordan utstillingen fungerer.

Foto: Rebekka Røed / NRK

Da istiden traff var villreinen godt plassert i Frankrike. Så fort isen smeltet tok de turen til kaldere strøk i Norge.

– Lascaux-grotten i Frankrike har urmateriale som er over 17000 år gammelt og beslektet med villreinen her på Hardangervidda, forteller driftsleder Ståle Rue.

Utstillingen viser også hva vi kan gjøre for å beholde villreinen. For å verne villreinen må vi tenke miljø og fremtid sier Rue.

– Vi har en installasjon som viser hvordan vi mennesker påvirker villrein i forhold til veiutvikling, hytter, vannkraftutbygging og turisme, og hvordan dette kan påvirke leveområdet til reinsdyrene i fremtiden.

Følg Bella over vidda

Utstillingen tar for seg hele livsløpet til villreinen. Fra hvor de starter reisen, biologisk tilpasning, andre arter i fjellet, miljøutfordringer og til forskerne med sine kunnskaper.

Bella Villrein

FØLG EN REIN: Villreinen Bella på tur med flokken

Foto: Rebekka Røed / NRK

En ting har slått ekstra godt an hos de besøkende.

– Villreinen Bella er en populær attraksjon. Vi hadde 14 rein som gikk med GPS rundt halsen. En av dem fikk navnet Bella. Bella forteller om sitt liv med bilder og videosnutter, slik at vi kan følge reisen rundt på hardangervidda, forteller styreleder Per Lykke ved Hardangervidda nasjonalparksenter.

Mannen bak det hele

Per Lykke

BAKMANN: Per Lykke er mannen bak den interaktive utstillingen.

Foto: Rebekka Røed / NRK

Ideen var å lage en utstilling om villrein. Etter mange reiser rundt i verden fikk Per Lykke inspirasjon til utstillingen.

– Jeg har alltid vært naturinteressert. Da jeg satt i villreinstyret tenkte jeg at det viktigste dyret vi har i Norge er villreinen, og Telemark har de viktigste uberørte områdene i Norge. Det er helt perfekt og riktig beliggenhet, sier han.

På utenlandsturene fikk Per mange nye kontakter som koblet ham med et par dyktige designere fra Island.

– Vi har samarbeidet godt. Nå får vi brukt mest mulig kunnskap på en plass. Skulle vi hatt en slik «død» utstilling med opplysninger måtte vi ha hatt et bygg som kanskje var ti ganger større. Vi blir også mer moderne, så det å ha en teknisk utstilling er noe vi er stolte av, sier Per Lykke.

Nå strømmer folk til fra hele verden for å se utstillingen og styrelederen ved Hardangervidda nasjonalparksenter ser positivt på fremtiden.

 • Ankar Bolkesjø-saka

  Varden skriv at eigarane av Bolkesjø hotell ankar dommen, der tingretten frifann staten på alle punkt. UDI ville bruke det nedlagde Bolkesjø hotell som asylmottak, men mottaket vart aldri opna. Eigarane meiner UDI ikkje har oppfylt avtalevilkåra.

  Bolkesjø Hotell
  Foto: Anne Lognvik / NRK
 • 50 km/t over Breviksbrua

  Før påske blir fartsgrensa sett ned på Breviksbrua for å redusere trafikkstøy. Grensa blir sett ned frå 60 til 50 kilometer i timen. Statens vegvesen tilrår lokalkjende i Grenland å køyre alternative ruter i staden for E18 om det er praktisk mogleg.

  Breviksbrua
  Foto: Statens vegvesen
 • Tilrår å fråtre verv

  Fylkessekretær i Arbeidarpartiet, Odin Adelsten Bohmann, seier dei tilrår Magnus Straume å tre frå verva sine midlertidig medan han er under etterforsking av politiet. Straume vil ikkje følge rådet frå partikontoret. – Eg er sikker på at saka vert henlagt, og eg vil fortsette som gruppeleiar, seier han.

 • Støttekontakt meldt til politiet

  Tidlegare fagforeiningsleiar, Magnus Straume, er meldt til politiet for å ha lurt til seg pengar frå ein person han var støttekontakt for. Ifølgje Drangedalsposten skal det dreie seg om nesten 100.000 kroner. Magnus Straume seier til NRK at han tek fullstendig avstand frå desse påstandane, og at han førebels ikkje har blitt avhøyrd av politiet. – Eg står fram i denne saka for at andre støttekontaktar i Drangedal ikkje skal bli mistenkte, seier Straume.