Frykter "Frua" forsvinner

KRAGERØ (NRK): Rød skogfrue er en sjelden planteart i Norge, men er fremdeles å finne i Kragerø. Nå frykter naturvernere at den kan forsvinne.

Vil bevare den sjeldne arten rød skogfrue

Naturvernere er redd denne blomsten kan forsvinne.

– Rød skogfrue er funnet i området her. Den er en såkalt prioritert art og vernet av naturmangfoldsloven.

Det forteller Mariken Kjøhl, mens hun ser over til Valbergodden og området der den er funnet. Kjøhl er leder i forum for natur og friluftsliv i Telemark.

Mariken Kjøhl

Marike Kjøhl vil heller ofre arbeidsplasser en sjeldne arter som rød skogfrue og raggarve.

Foto: Roald Marker / NRK

Naturvernere og botanikere i Telemark er redd plantearten er truet, fordi den bokstavelig talt vokser på kanten av et steinbrudd som stadig utvider.

– I tillegg vokser også arten raggarve her. Den er også kritisk truet i Norge, forteller Kjøhl.

Raggarve

Raggarve er en art Kragerø kommune har et spesielt ansvar for å ta vare på

Foto: Wikimedia commons

Vokser nært steinbrudd

Valbergodden der begge artene er å finne, ligger som en idyllisk skogkledd fjellskrent ned mot Bærøfjorden, godt synlig både fra Kragerø og for alle som ferdes i båt. Men bak fjellskrenten ligger altså steinbruddet, eid av NCC.

– Våre planer er drift i mange år fremover. Vi har konsesjon på drift her. I tillegg er steinkvaliteten i bruddet vårt god, slik at det er en etterspurt vare, forteller Vegard Walø i NCC.

Saken med plantevern kontra drift i steinbruddet er blitt aktuell fordi Kragerø har kommuneplanen sin ute til offentlig høring. Fristen gikk ut 10. april. Forum for Natur og friluftsliv i Telemark har fremmet sitt syn. Det samme har NCC. Og de synspunktene er på kollisjonskurs.

Vegard Løwø

Vegard Walø mener NCC og naturvernere skal komme til enighet

Foto: NCC

Les også:

– Selvfølgelig forstår vi synspunktene til naturvernere. Samtidig er det snakk om et steinbrudd som har vært i drift i 100 år. Så må vi heller ikke glemme at det er snakk om 30 arbeidsplasser. Men jeg tror vi skal komme til en enighet, sier Vegard Walø i NCC.

Steinbrudd Valbergodden NCC

I dag er det ansatt 30 personer i steinbruddet som NCC driver. Planen er å drive her i mange år fremover.

Foto: Roald Marker / NRK

Ofrer arbeidsplasser

Mariken Kjøhl er mer bastant. Stilt overfor valget mellom arbeidsplasser og naturvern, er hun ganske klar.

– Klart der er viktig med arbeidsplasser, men hvis det går ut over livsgrunnlag og viktige arter som er utrydningstruet, mener jeg vi må satse på andre arbeidsplasser enn disse, sier hun.

10 april gikk høringsfristen ut. Nå må Kragerø kommune gå gjennom alle svarene de har fått, før det kan tas en avgjørelse.