Strid om ny jernbanestasjon

Det ligger an til kamp om hvor stasjoner skal ligge på den nye Grenlandsbanen. Jernbaneverket mener en bør ligge på Tangen ved Kragerø. Men, over fylkesgrensa til Aust-Agder vil de fortsatt kjempe for at Brokelandsheia skal bli stoppested. Tidligere Gjerstad-ordfører Rune Hagestrand mener de har et betydelig større nedslagsfelt av reisende enn det Tangen har.