Støtter kunnskapsministeren

Telemark fylkeskommune vil stille strengere krav til lærerne og støtter Kunnskapsdepartementets forslag til lovendring. Kunnskapsministeren vil at alle som underviser i skolen har relevant kompetanse i de fagene de underviser i. Mange lærere har protestert mot forslaget fordi det har tilbakevirkende kraft, noe fylkeskommunnen er uenig med lærerne i.