Hummeren går mot tryggere tider

Fiskeridirektoratet støtter forslaget om å frede hummeren ved Jomfruland.

hummer

Hummer utenfor Jomfruland kan få vokse seg store i fred.

Foto: Havforskningsinstituttet

Kragerø kommune har foreslått dette for å øke hummerbestanden og størrelsen på hummeren.

Det foreslås et forbud mot bruk av all fiskeredskap som kan fange hunner. Det betyr all bruk av garn, ruser og teiner hele året.

Det kan fremdeles fiskes med håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot.

Ba om fem års fredning

Rullesteinstranda på Jomfruland

Ved Jomfruland kan det bli ulovlig å fiske hummer.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Kragerø kommune har bedt om at hummeren skal være fredet i fem år i området ved Jomfruland.

Fiskeridirektoratet anbefaler imidlertid at det ikke settes noe varighet for fredningsperioden.

Siden 2006 har det vært fredningsområder for hummer i Skagerrak. Undersøkelser gjort av Havforskningsinstituttet viser at det er mer hummer i de fredede områdene, samt at hummerne i områdene har fått vokse seg store.

Høringsfristen er 12. juni. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som skal fastsette forskriften.