NRK Meny
Normal

Forsker: – Vi må endre vanene våre

BØ (NRK): Nordmenn er stadig mer stillesittende, til tross for at naturen aldri har vært mer tilrettelagt. Det handler ikke om fornuft men om lyst, sier forsker.

Familie på tur

Regjeringen legger i dag frem sin friluftsmelding for Stortinget.

Foto: Keilen, Berit / NTB scanpix

I dag legger regjeringen fram sin friluftslivsmelding for Stortinget. I fjor var det friluftslivets år, og stor aktivitet med arrangementer landet rundt, men utfordringen er å få folk flest til å bruke naturen og friluftslivet i hverdagen, sier forsker og instituttleder ved institutt for idretts- og friluftsfag ved Høgskolen i Sørøst- Norge i Bø, Annette Bischoff.

Annette Bischoff

Instituttleder ved institutt for idretts- og friluftsfag ved Høgskolen i Sørøst- Norge i Bø, Annette Bischoff har store forventninger til regjeringens friluftlivsmelding.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Utfordringen ligger ikke i fornuften, men i lysten og vanene våre. Alle vet at fysisk aktivitet og frisk luft er bra for kropp og sjel, men mange velger allikevel å sitte i ro innendørs.

Mindre fokus på tilrettelegging

Hun har store forventninger til hva regjeringen legger fram, og håper de forplikter seg til tiltak.

– Jeg håper ordet "skal" er mer brukt en "kan" og "bør", sier Bischoff.

Hun mener også at regjeringen bør legge vekk fokuset på å tilrettelegge naturen for friluftsaktiviteter, og heller fokusere på hvordan folk kan bruke naturen som den er.

– Vi har tilrettelagt naturområder der folk bor i mer enn 40 år, og ser at det ikke har den effekten man ønsker. Man må endre fokus, selv om det er mye vanskeligere å endre folks vaner enn å rydde en tursti.

– Helse er mer enn fysisk aktivitet

Sammenhengen mellom friluftsliv og folkehelse vil komme tydelig fram i meldingen fra regjeringen tror Bischoff. Hun er opptatt av at folkehelse er mer enn fysisk aktivitet og høy puls.

– Fysisk aktivitet er en side av helse, men helse er så mye mer. Glede, mestring, frihet og bevegelse er også en del av helseperspektivet til folk.

Hun er opptatt av at ting man ikke kan måle og loggføre også har en helsegevinst.

– Friluftslivet byr på opplevelser og følelser som handler om tilstedeværelse, og det å være del av noe større, som er viktig for helsa.

– Må starte i skolen

Bischoff er klar på at det ikke er en enkel oppgave å endre folks vaner knyttet til friluftsliv. Hun tror allikevel en god løsning er å lære barn i skolen å bli glade i naturen og friluftsliv.

– All min forskning viser at barndommens landskaper, og den relasjonen som skapes til naturen i barndommen bærer vi med oss gjennom hele livet.

Hun sier det handler om å skape relasjoner mellom mennesker og natur som er lystbetonte.

– Vi må fokusere på å være mennesker, og mennesker har en tendens til å gjøre ting de har lyst til. Det er ikke slik at må drive effektiv trening for å få utbytte av friluftslivet. Vi må tørre å tenke langsomt fremfor å tenke effektivitet.