NRK Meny
Normal

Blodrøde tall på Herøya

Herøya næringspark har gått med store underskudd de tre siste årene. Tallene for 2012 viser et resultat på 102 millioner kroner i underskudd.

REC Herøya

Herøya næringspark er avhengige av å få leid ut lokalene etter REC for å gå i pluss.

Foto: Tom Andersen

Det er en alvorlig situasjon når selskapet ikke tjener penger.

Det sier daglig leder Oddvar Holmer i Herøya næringspark:

– Men vi har en god likviditet, solide eiere og vi har egenkapital. Men vi er avhengige av å leie ut lokalene etter REC og SiC.

REC og SiC årsaken

For det er spesialbyggene etter REC og SiC som skaper røde regnskapstall. Tallene for 2012 viser et resultat på 102 millioner kroner i underskudd, og en revisoranmerkning om usikkerhet rundt videre drift.

Året etter var underskuddet på 27 millioner kroner, mens underskuddet for 2014 var på ni millioner kroner.

– Konsekvensen vil jo være at kapitalsituasjonen må endres. Vi tjener ikke nok penger til å betjene gjeld. Det vil da være en sak mellom selskapet og banken og selskapets eiere.

Må få leid ut fabrikklokaler

– Hva er planen for å komme tilbake på plussida?

– Det er å jobbe videre med utleie. Det er fire bygg etter REC og SiC som ble ledige. To av disse er utleid, men nøkkelen ligger i også å få leid ut det største bygget.