Støre garanterer at det ikke blir deponi i Brevik

Arbeiderpartiet vil ikke legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Brevik. – Desperasjonen er tydeligvis stor i Arbeiderpartiet, sier Frps Bård Hoksrud.

Jonas Gahr Støre

GARANTERER AT DET IKKE BLIR DEPONI: Jonas Gahr Støre garanterer at det ikke blir et deponi i Brevik dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– La meg gjøre det helt klart: Hvis Arbeiderpartiet vinner valget, blir det ikke snakk om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Brevik – eller andre steder – mot befolkningens vilje, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet vil ha ny nasjonal strategi for håndtering av farlig avfall.

Arbeiderpartiet vil isteden utarbeide en nasjonal strategi for å håndtere farlig avfall, og vil jobbe målbevisst for å få ned avfallsmengden.

– Der vil vi gjøre en helhetlig vurdering av behovet for deponi i Norge, både spørsmålet om avfall, gjenbruk samt deponi, sier Støre.

Bakgrunn: Avfallsdeponi Brevik

Kritiserer regjeringen

Terje Aasland

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Telemark, Terje Aasland er svært glad for avklaringen i deponisaken i Brevik fra sin egen partileder.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Arbeiderpartiet kritiserer regjeringen for å ha latt en så viktig sak skape uro og frykt, uten å møte folks uro på en ansvarlig måte.

– I denne saken er det mange ubesvarte spørsmål. Det er avgjørende å få avklart ulike alternativer. Noe det er svært uklart om regjeringen faktisk har undersøkt alle alternativer, sier Støre.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Telemark, Terje Aasland er en av dem som har jobbet lenge for denne avklaringen fra sin egen partileder.

– Jeg er veldig glad. Dette er noe vi har arbeidet lenge med å få til. Støre har tidligere vært veldig tydelig, men debatten om deponi har fortsatt. Derfor var avklaringen i dag helt nødvendig.

Bård Hoksrud

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant i Telemark, Bård Hoksrud, mener Arbeiderpartiet er desperate fem dager før valget.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Er dette et desperat trekk fra Arbeiderpartiets side, fordi det går dårlig på meningsmålingen?

– På ingen måte. Støre var veldig tydelig sist han var i Telemark. Nå er vi i en situasjon hvor folk fortsatt spør oss om hvor vi står i deponisaken, derfor var det helt nødvendig med denne avklaringen i dag.

– Ren desperasjon

Parlamentarisk nestleder i Høyre, Nikola Astrup, mener at Jonas Gahr Støre kommer med et helt useriøst valgkamputspill når han sier nei til avfallsdeponi i Brevik.

Astrup understreker at konsekvensutredningen må få gå sin gang, og at Støre nå skaper usikkerhet rundt hele spørsmålet om avfallsdeponi i Norge.

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Telemark, Bård Hoksrud, sier dette er ren desperasjon fra Arbeiderpartiets side.

Jeg registrerer at Jonas Gahr Støre bare for noen dager siden ikke ville uttale seg om deponisaken. Nå er det fem dager igjen til valget og desperasjonen er tydeligvis stor i Arbeiderpartiet. Jeg tror det er greit for folk å bite seg merke i hvor kort tid det er igjen til valget, og hvor dårlig de gjør det på meningsmålingene.

Thor Kamfjord

Leder i Brevik Vel, Thor Kamfjord er en av dem som har jobbet i lang tid for å stoppe planene om et deponi i Brevik. Han er svært glad for avklaringen fra Jonas Gahr Støre.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Høyres stortingsrepresentant, Solveig Sundbø Abrahamsen sier også Høyre lokalt i Telemark har jobbet for at det ikke skal legges et deponi for farlig avfall til Brevik.

– Jeg registrerer at Arbeiderpartiet kommer med denne garantien i dag.

– Får du Erna Solberg til å komme med den samme garantien?

– Nå kom denne nyheten akkurat. Det jeg kan si er at vi lokalt fortsatt jobber med å ikke få et deponi i Brevik.

– Dette er veldig gledelig

Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad er fornøyd med nyheten som kom tidligere onsdag.

– Senterpartiet i Telemark lytter til de sterke lokale innvendingene mot deponi i Brevik. Det kommer også Senterpartiet til å gjøre på Stortinget. Vi går derfor mot deponiet.

Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i Telemark, Mona Nicolaysen sier dette er hyggelige signaler fra Støre.

– Kommer MDG over sperregransa og jeg inn på stortinget, skal jeg personlig sørge for at han holder dette valgløftet, sier hun.

Leder i Brevik Vel, Thor Kamfjord, er jublende glad for nyheten.

– Dette er veldig gledelig og var helt nødvendig. Jeg oppfordrer alle til å bruke stemmeretten, og ønsker alle et riktig godt valg, sier han til NRK.