NRK Meny
Normal

I dag står dette huset i full fyr

Onsdag 9. desember planlegger Skien brannvesen en større brannøvelse på Sykehuset Telemark. Det er en av de største øvelsene som har blitt gjennomført. NRK sender direkte fra øvelsen.

Brannvesenet brenner ned bygg 8 ved Sykehuset Telemark.

BRENNES NED: Det er dette bygget, bygg 8 som skal brennes ned onsdag ettermiddag. NRK sender direkte fra den store brannøvelsen.

Øvelsen starter klokken 10:00 onsdag morgen. Bygget vil bli påtent og slokket rom for rom med forskjellige slokkemidler og slokketeknikker. Cirka kl. 16.00 vil bygget antennes for nedbrenning. Alt av forurensende avfall er fjernet i forkant av øvelsen.

– Brannen kommer til å være synlig i store deler av Skien, og kan i perioder medføre noe nedslag av røyk. Personer med astma og allergi oppfordres til å holde seg innendørs dersom de påvirkes av røyken. Området rundt bygget vil sperres av, men gangveien rundt Hjellevannet holdes etter planen åpen. Det settes opp vannvegger rundt bygget. Brannstedet vil være bemannet gjennom hele natten, sier brannsjef i Skien kommune, Guttorm Liebe.

– En unik mulighet

Det er sjelden at brannvesenet gjennomfører brannøvelser av en slik skala i tettbebygde strøk.

– Dette er en unik mulighet for oss til å øve og forske på ulike branntekniske og -taktiske metoder. Vanligvis får vi mulighet til å øve på bygg med 2–3 rom. Dette bygget har 12–14 rom. Totalt vil nærmere 80 fagfolk være involvert i øvelsen, blant annet forskere fra brannlaboratoriet i Trondheim, sier Liebe.

Hvor mye innbyggerne i Skien vil bli påvirket, avhenger av vindretningen. Ved svært ugunstig vindretning kan øvelsen og nedbrenningen avlyses.