Mener loddsalg og dugnadsarbeid bryter med prinsippet om gratis skole

SKIEN (NRK): Foreldrene sitter igjen med regninga når kakebaking, loddsalg og spleiselag skal finansiere skoleturer og andre arrangementer på skolen. For noen blir det en stor økonomisk belastning.

Marjan Farahmand reagerer på de store pengeinnsamlingene i skolen

Marjan Farahmand, høyrepolitiker i Skien, reagerer på de store pengeinnsamlingene i skolen.

Foto: Anne Lognvik

– Når loddboka sendes rundt er det vanskelig å være den som sier nei, vi har ikke råd, mener høyrepolitiker i Skien, Marjan Farahmand.

Det var lokalavisa Varden som først omtalte saken.

Kontaktes av foreldre som sliter

Skienspolitikeren ble nylig kontaktet av en mor med flere barn i skolen, som fortalte at hyppige avslutninger og andre arrangementer gjør det vanskelig for familien å få det til å gå rundt økonomisk.

Til ett og samme arrangement skal vi gjerne først bake en kake, og så kjøpe lodd, fortalte moren.

– Det er viktig at vi som politikere løfter tematikken, også for å få skolene til å reflektere rundt dette. Det går an å ha det fint på skolen og å ha en god barndom uten alle disse arrangementene og innsamlingene, mener Farahmand.

Gratisprinsippet i skolen blir ikke fulgt

Opplæringsloven sier at skolen skal være gratis for alle elever. Slik fungerer det ikke alltid i praksis. Skien kommune sponser leirskole for barneskoler, men når elevene kommer til ungdomsskolen er det ofte store beløp som skal samles inn.

FAU-leder ved Kongerød skole Kjetil Numme innrømmer at FAU ved skolen har anbefalinger, men ingen retningslinjer for kostnader for sammenkomster i skolens regi.

Det kan fort bli utrivelig

Kjetil Numme, FAU-leder ved Kongerød skole
FAU-leder ved Kongerød skole, Kjetil Numme.

FAU-leder ved Kongerød skole, Kjetil Numme.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Ofte er det de mest ressurssterke foreldrene som er til stede når klasseturene bestemmes. Da kan det fort bli dårlig stemning når alle skal involveres på et senere tidspunkt. En klassetur til 60.000 eller helt opp til 120.000 kroner betyr mange penger inn.

FAU bidrar med midler

Ved Lunde barneskole har de lagt ned mye arbeid i at skolen skal være gratis for alle. Det betyr ikke at klasseturene uteblir. Skolen betaler for klasseturer, og FAU bidrar med midler når foreldre lager arrangementer, forteller rektor Line Refsdal.

– Vi er imot at det skal samles inn penger fra foreldre, sier Refsdal.

Rektor Line Refsdal og elevrådsleder Ulrik Abrahamsen Rønning.

Vi er opptatt av at det ikke skal bli noe press på elevene som går på skolen, sier Ulrik Abrahamsen Rønning, elevrådsleder ved Lunde barneskole. Her med rektor Line Refsdal.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Oppvekstsjef i Skien, Grete Gjelten, kjenner igjen problemstillingen. Hun tar saken opp på rektormøtet i kommunen torsdag.

– Her beveger vi oss i en gråsone med saker som stadig må tas opp og drøftes på nytt. Arrangementer i skoletiden skal alltid være gratis. Samtidig kan foreldre legge opp til skoleturer eller arrangementer på kveldstid. Reglene er at ingen skal ekskluderes fra slike arrangementer, selv om de ikke bidrar til felleskassa, avslutter Gjelten.