Disse vegene er stengt

Flom i store deler av fylket lager problemer på vegnettet. Her er en oversikt over veger som er stengt.

Stenger E134

E134 i Hjartdal er stengt. Det samme er flere andre veier i fylket.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

nettsidene til NRK Trafikk oppdateres statusen på de ulike vegene fortløpende.

Statens vegvesen oppfordrer de som ikke må være på vegen til å holde seg hjemme. De som er på vegen må vise hensyn, respektere vegstengningene og kjøre etter forholdene.

Disse vegene er stengt:

E134 ved Landsverk bru nær Ørvella.

Fylkesveg 38 mellom Drangedal og Steane.

Fylkesveg 44 Valebøvegen, mellom Nordagutu og Skien.

Fylkesveg 109 Lunde - Drangedal.

Fylkesveg 152 over flyplassen på Notodden.

Fylkesveg 208 Vallevegen mellom Valle og Ringsjø.

Fylkesveg 211 Rørholtvegen stengt ved Staksmyr.

Fylkesveg 501 Kilen – Nes.

Fylkesveg 651 Svineroivegen.

Disse veiene kan bli stengt

E134 ved Lonar. Kan bli stengt. Dette betyr at Sauland kan få sterkt redusert tilgjengelighet.

E134 øst for Brunkeberg. Framkommelighetsproblemer.

E134 over Tuven. Kan bli stengt om prognosene slår til.

Fylkesveg 37 langs Tinnsjøen. Store vannmasser. Det kjøres med ledebil på deler av vegen.

Fylkesveg 37 Maristien. Holdes under oppsyn grunnet rasfare

Fyklesvegt 37 i Tinn. Tinnsjøen forventes å stige slik at kryssområdet på Mæl legges under vann.

Fylkesveg 364 som over.

Fylkesveg 152 over Reskjem. Kan bli stengt i nærheten av Grønkjær.

Status kan endre seg på kort varsel

Forholdene på vegnettet endrer seg raskt, og kan føre til at veger kan bli stengt på kort varsel, melder Statens vegvesen.

Vegvesenet ber derfor publikum om å følge med på trafikkmeldingene på Vegvesen.no eller NRK tekst-tv. Vi ber også om at trafikanter som oppdager skader på vegen melder dette til Vegtrafikksentralen på telefon 175.