Vil ikke kutte i brannberedskapen

Hovedutvalg for samfunn i Kragerø har i kveld stemt ned rådmannens forslag om å kutte i brannberedskapen i byen.

Brannbil illustrasjon

Illustrasjon

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Rådmannen la frem et forslag om at Kragerø brannvesen kun bør ha én mann på vakt på brannstasjonen og tre på hjemmevakt.

Bakgrunnen for kuttforslaget er at rådmannen ønsker å spare 1,3 millioner kroner i lønnskostnader i året.

I kveld sa altså hovedutvalg for samfunn nei til forslaget med sju mot én stemme.

Saken går nå videre til formannskapet.

Brannsjefen i byen, Anne Lise Lønne, har pekt på at beredskapen kan bli svekket, og at det vil koste penger å lære opp nye reservemannskaper dersom rådmannens forslag blir virkelighet.