NRK Meny
Normal

Statsbudsjettet for Telemark

Her er forslaget til neste års statsbudsjett. Dette får Telemark.

Forslaget til statsbudsjett for 2015 er fraktet til Stortinget

Forslaget til statsbudsjett for 2015 ble fraktet til Stortinget onsdag morgen.

Foto: Astrid Randen / NRK

SAMFERDSEL:

* Telemark fylkeskommune får 57 millioner kroner i frie midler til fylkesveiene. Dette kommer i tillegg til rentekompensasjonsordningen som gir fylkeskommunen mulighet til å ta opp lån hvor staten betaler rentene. Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet sier dette vil føre til bedre veier i fylket.

* Regjeringen setter fart på planleggingen av E18, til en vegstandard som kan gi 110 kilometer i timen gjennom Bamble. Planleggingsmidlene øker fra 150 til 600 millioner kroner. Vegen skal bli 23 meter bred, samme standard som i Vestfold. – Det bør gi fartsgrensen på 110 kilometer, sier statssekretær i samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud.

* I forslaget til neste års statsbudsjett blir det satt av penger slik at det skal være mulig å starte arbeidet med midtdelere på strekningen mellom Kragerø og Aust-Agder grense.

Les også:

Slutt for Bratsbergbanen

* Regjeringen vil ikke lenger gi statlig støtte til Bratsbergbanen. Det betyr at tilskuddet opphører fra nyttår. Dermed er det også stor fare for at driften av banen vil opphører. I 2014 kjøper Samferdselsdepartementet persontransporttjenester på Bratsbergbanen for rundt 17 millioner kroner.

* Regjeringen har satt av 150 millioner kroner til Grenlandsbanen for diverse utrednings- og planleggingsoppgaver i regi av Jernbaneverket. Jernbanestrekningen skal koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

* Regjeringen foreslår at flygeinformasjonstjenestene ved ikke-statlige flyplasser skal få om lag 21 millioner kroner neste år. Beløpet skal fordeles på flyplassene i Skien, Notodden og Stord. Regjeringen understreker at det i spesielle tilfeller også kan gis ekstra driftstilskudd.

* Ifølge forslaget til statsbudsjett skal arbeidet på E134 strekningen Seljord – Åmot i i Vinje starte opp i 2015. Det er også lagt til grunn statlige midler og bompenger til forberedende arbeider og anleggsstart i 2015 på noen prosjekter som ennå ikke er lagt fram for Stortinget. Blant disse er E134 på strekningen Damåsen–Saggrenda forbi Kongsberg.

KULTUR:

* Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2015 å sette av fire millioner kroner til vedlikehold av Telemarkskanalen. Dette går fram av budsjettforslaget for olje- og energidepartementet. Også i fjor fikk Telemarkskanalen penger.

UTDANNING:

* Rjukan videregående skole får en ny landslinje for natur- og miljøfag. Den nye landslinja vil starte opp høsten 2015.

JUSTIS:

* Det kommer ingen penger til nye fengselsplasser ved Skien fengsel i statsbudsjettet. Regjeringen vil derfor utvide kapasiteten til gjennomføring av både straff og varetekt i 2015 ved å bevilge om lag 81 millioner kroner til totalt 41 nye lukkede fengselsplasser ved Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø.