Normal

Stathelle-saken kan bli undervisning for unge politistudenter

Saken mot en tidligere politimann i Telemark kan bli brukt i undervisning ved Politihøgskolen.

Rekonstruksjon i Bamble-saken.

Saken der en 42-år gammel mann nå står for retten etter at Linn Madelen Bråthen døde på Breviksbrua i august i fjor, kan bli brukt som undervisning ved Politihøgskolen.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

En 42 år gammel tidligere politimann er tiltalt for å ha forlatt avdøde Linn Madelen Bråthen i en hjelpeløs tilstand ved Breviksbrua, samt for å ha gitt falsk forklaring.

Tror ikke saken har svekket politiets tillit

Politiets rolle og tillit hos publikum er en viktig del av utdannelsen for politimannskapene, og forsker Marit Egge ved Politihøgskolen mener det er naturlig å bruke aktuelle saker i undervisningen for å sette søkelys på politiets rolle og folks tillit.

– Det er viktig å knytte undervisningen opp til det konkrete livet der ute. Det er noe av det som er spennende ved en utdanningsinstitusjon som vår, at den skal kombinere refleksjon ved ting som hender med det som faktisk skjer, sier Egge.

Marit Egge

Marit Egge forsker på forholdet mellom politiet og oss andre.

Foto: Jon Strype

Hun forsker blant annet på forholdet mellom politiet og publikum. Hun tror ikke folks tillit til politiet er svekket på grunn av Stathelle-saken.

– Det skal mye til for en slik sak vil slå ut på et generelt tillitsmål, når man måler det, sier hun.

Politiet som institusjon eller system

Ifølge Egge har politiet generelt stor tillit i befolkningen, men omdømmet kan bli svekket hvis det er saker som knyttes opp til politiet som institusjon eller system.

Det kan for eksempel være saker om korrupsjon, at folk behandles ulikt, eller hvis politiet bruker metoder som det ikke er aksept for i befolkningen.

Obiora-saken i Trøndelag for noen år siden sammenfalt med en nedgang i tilliten til politiet. Det var en enkeltsak som knyttet seg opp til hvilke metoder politiet brukte. Det vi ser er at det ikke varte over tid. Året etter var man tilbake på samme nivå som to år tidligere, sier Egge.

Følger og måler tilliten

Politiets rolle og forholdet til publikum har fått større plass i pensumet for politistudentene de siste årene.

– Det er stadig mer tydelig at denne delen av undervisningen er noe man ta på alvor. Tillitsdimensjonen i politiet var noe man nesten ikke snakket om for ti år tilbake, men nå er det for politiet selv og for oss som samfunn, blitt noe man er veldig opptatt av og som man følger og måler jevnlig. Og som studentene også blir undervist i, sier Egge.

Victor Aubert var ferdig med Politihøgskolen i vår. Han forteller at politirollen og folks tillit var et tilbakevendende tema i undervisningen.

– Det har gjennomgående vært ganske mye diskusjon i hvert fall i enkelte fag, samt blant studentene, selvsagt. Det har egentlig vært god dialog rundt det. Det har vært en del saker som har vært tatt opp, og diskutert der det ble gjort bra og dårlig, sier Aubert.