Staten har ansvar for Tinnosbanen

Riksantikvaren meiner Bane Nor har eit ansvar for at Tinnosbanen blir sett i køyrbar stand for tog igjen. Jernbanedirektorat har rekna ut at det vil koste 300–500 millionar kroner å ruste opp Tinnosbanen som ein museumsbane for turisttog.

Tinnosbanen
Foto: Helge Carlsen / NRK