NRK Meny

Starter telling på Hardangervidda

Telleapparater skal registrere fotturister i Hardangervidda nasjonalpark. Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal følge opp informasjon fra apparater på i alt 21 steder. De skal se på omfanget av turister og eventuelle skader det kan føre til i disse områdene. Dataene skal også brukes i forhold til villreinforvaltningen.

Villrein
Foto: Hans Jørgen Jahren
  • Se bilder fra storøvelsen her:

    Scenarioet det øves på utenfor Langesund er en kollisjon mellom to skip der havaristen var på veg til Rafnes med ammoniakk. Brannfolk fra Bergen og Oslo skal ombord i havaristen.

    Storøvelse i Langesund