NRK Meny

Starter telling på Hardangervidda

Telleapparater skal registrere fotturister i Hardangervidda nasjonalpark. Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal følge opp informasjon fra apparater på i alt 21 steder. De skal se på omfanget av turister og eventuelle skader det kan føre til i disse områdene. Dataene skal også brukes i forhold til villreinforvaltningen.

Villrein
Foto: Hans Jørgen Jahren
  • Fått i seg røyk

    En voksen og et barn tas hånd om av helsepersonell etter å ha fått i seg røyk etter en brann ved Øvre Sølen i Porsgrunn.

  • CO₂-lagring blir prioritert i EU

    Statoils plan om CO₂-lagring under havbotnen på norsk sokkel har fått status som eit prioritert prosjekt i EU. Planen er å lagre CO₂ på same måte ved norske industrianlegg, slik som Norcem i Brevik og Yara på Herøya.

  • Vil børsnotere Fjordkraft

    Eigarane av Fjordkraft vurderer å børsnotere selskapet. Skagerak Energi er ein av eigarane, og saman med BKK og Statkraft ynskjer dei å leggje til rette for utvikling av selskapet gjennom ei børsnotering.