Nekter annet sykehus å få CT-maskin

RJUKAN (NRK): Sykehuset Telemark vil flytte CT-maskinen ved Rjukan sykehus til Notodden. Maskinen er delvis betalt av innbyggerne på Rjukan, som har klart å utsette flyttingen.

CT-maskin ved Rjukan sykehus

STRIDENS KJERNE: Denne CT-maskinen er det ledelsen ved sykehuset ønsker å flytte fra Rjukan til Notodden.

Foto: Anne Lognvik / NRK

En eventuell flytting av maskinen har skapt reaksjoner hos Rjukan sykehus' venner. De har poengtert at maskinen delvis er finansiert av lokalbefolkningen, og mener derfor at sykehuset ikke kan skalte og valte fritt med maskinen.

Ødelagt CT

– Vi reagerte sterkt da vi hørte om flyttingen. Flyttingen ville være i strid med utviklingsplanen, og maskinen er en viktig del av poliklinisk aktivitet ved sykehuset, sier styremedlem Asle Syversen i Rjukan sykehus' venner.

Asle Syversen

Asle Syversen vil ikke uten videre til CT-maskinen på Rjukan til Notodden sykehus.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Grunnen til flyttingen er at CT-maskinen på Notodden sykehus har gått i stykker, og den lar seg heller ikke reparere.

– For å ivareta befolkningens behov for akuttjenester i Øvre Telemark, som vi gjør på Notodden sykehus, så bør og må vi ha en CT-maskin som fungerer stående der. Og det er ikke mulig å få en nød-CT noe annet sted. Derfor tok vi beslutningen om å flytte, sier direktør Bess Frøyshov ved Sykehuset Telemark.

Akutt behov

Syversen sier at reaksjonene også kom fordi det er minoritetseiere i maskinen, fordi den delvis er betalt av gaver fra folk i Vest-Telemark.

Direktør Bess Frøyshov, Sykehuset Telemark

Bess Frøyshov sier at behovet er større for en CT-maskin på Notodden enn på Rjukan.

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

– Og der ligger det begrensninger og betingelser om at den skal brukes på Rjukan. Hvis ikke skal pengene betales tilbake, sier Syversen.

Frøyshov sier at det at maskinen i dag brukes på Rjukan, nedprioriteres når behovet sammenlignes med Notodden.

– En poliklinisk planlagt undersøkelse vil ikke være like avgjørende for pasienters liv og helse som en akutt undersøkelse ved akutt sydom.

Styremedlem Syversen sier at de i første omgang krevde at flyttingen av maskinen ikke skulle begynne kommende mandag, slik sykehusledelsen hadde planlagt.

Teknikere fra Tyskland var allerede på vei. Og i dag fikk Syversen og organisasjonen hans svar fra ledelsen ved sykehuset.

Svaret derfra er at CT-maskinen ikke flyttes allerede på mandag, og organisasjonen inviteres til et møte med ledelsen ved Sykehuset Telemark