Snøskutermekka

Tallet på snøskutere i Telemark øker stadig. Det er nå nesten 2600 registrerte snøskutere i fylket. Det er 150 flere enn for to år siden.

Snøskuter
Foto: Scanpix

Den stille uke blir påska kalt, men hvis alle de 2600 snøskuterne som nå finnes i Telemark skal brukes til påsketur, blir det alt annet enn stille i Telemarksnaturen. For bare de siste to årene har det blitt 150 flere skutere til å frakte folk og utstyr dit det ikke går veier. I tillegg regner Statens Vegvesen med at det er en god del snøskutere i bruk som ikke er registrert.

En dobling av skutere

Ikke minst øker antall hytteeiere som ønsker å stå for transporten selv til og fra hytta. Bare i Tinn må politikerne nå avgjøre åtte søknader om å få kjøre snøskuter. Nesten alle gjelder kjøring til og fra private hytter. Miljøvernrådgiver Bjørn Bjørnsen sier de innstiller på at søknadene skal bli innvilget.

-  Det har jo bakgrunn i den praksisen som etterhvert har blitt innarbeidet, at vi har gitt mange tillatelser til de som har hytte som ligger mer enn 2,5 kilometer fra veien. Etterhvert blir jo dette en slags presedens, sier Bjørnsen.

I Tinn har det blitt en dobling av antall skutertillatelser de siste ti årene, men dette er ikke unikt for Tinn, mener Bjørnsen.

Kunne leid skuter

Men selv om kommunen kunne ha avslått søknadene fra hytteeierene og bedt dem leie skuterhjelp de gangene de trengte det, skjer ikke dette i praksis.

- Det er jo det vi ser etterhvert at folk har god råd, og det blir et press for å få bruke nye hjelpemidler, sier Bjørnsen.