NRK Meny

Stabil arbeidsløyse i Telemark

Det er nå registrert 3226 arbeidsledige ved NAV Telemark, det er ein nedgang på 112 personar samanlikna med førre månad. I Telemark er nå 3,7 prosent av arbeidsstyrken ledige, medan talet for landet elles er 3,3 prosent. Færrast arbeidsledige er det i Tinn, medan Skien har det høgaste talet på arbeidsledige.