NRK Meny

Spurte mye om Sykehuset Telemark

Sykehusdirektør Bess Frøyshov og styreleder Tom Jørgensen, fikk mange kritiske spørsmål fra Fylkestinget da de orienterte om sykehusets drift og planer i dag. Politikere fra flere partier uttrykte bekymring knyttet til fylkeslegens tilsynsrapport, som pekte på flere avvik og alvorlig grad av overbelegg.

Bess Frøyshov
Foto: Lars Hansen / NRK