NRK Meny
Normal

Spår færre togstopp i framtida

(NRK): Forsker Jørgen Aarhaug ved Transportøkonomisk institutt tror endringer i togtilbudet vil tvinge seg fram. Og at færre stopp vil gi flere passasjerer.

Sandnes sentrum stasjon

FÆRRE GIR FLERE: Forsker tror det kan bli flere passasjerer på norske tog hvis togene stopper ved færre stasjoner.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

For få år siden ble togtilbudet i Norge revidert i det som kalles Ruteplan 2012. Da ble det gjort endringer i togtilbudet, særlig i Oslo-området.

Aarhaug mener det kan være behov for å gjøre ytterligere endringer langs flere togstrekninger, blant annet på Sørlandsbanen.

– Man må tilpasse tilbudet til den kapasiteten man har på skinnene, rullende materiell og etterspørsel.

NSB må spare 1 milliard for å vinne anbud

– Færre stopp, flere passasjerer

Regjeringen ønsker konkurranse om å drive togtilbudet i Norge. På flere togstrekninger er det anbudskonkurranse.

Jørgen Aarhaug

Forsker Jørgen Aarhaug ved Transportøkonomisk institutt.

Foto: Simon Skjelbostad yset / NRK

Aarhaug tror rasjonalisering av togtilbudet vil komme uavhengig av regjeringens jernbanereform.

– Hvis man har som mål å få flest mulig til å reise med jernbanen, er det lurt å legge ned en del av stoppene som har lite trafikk og som det tar tid å stoppe ved. Høyere frekvens og raskere kjøretid mellom de større stasjonene, vil gi flere passasjerer, mener Aarhaug.

Sterke reaksjoner

Anbudskriteriene for togdrift på Sørlandsbanen har skapt sterke reaksjoner. Politikere og lokalbefolkning i Telemark er bekymret for at kriteriene åpner for kun ett togstopp i fylket framtida.

Ifølge Jernbanedirektoratet er det et krav om at togene skal stoppe ved dagens stasjoner, men så blir det opp til selskapet som får oppdraget å finne ut hvor mange daglige avganger som skal stoppe ved stasjonene.

Bård Hoksrud, Frp

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Bård Hoksrud.

Foto: Håkon Eliassen/NRK

Unntaket er Bø stasjon, hvor alle daglige avganger skal ha stopp.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant fra Telemark, Bård Hoksrud, sier dette er kriteriene for NSB i dag. Og han tror neppe at et nytt togselskap vil komme på banen med et dårligere tilbud til reisende.

Hoksrud mener Gjøvikbanen er et eksempel på at det har blitt flere avganger etter konkurranseutsetting av togdriften. Det underbygges av en rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) vil ha en garanti fra samferdselsministeren om at togtilbudet i Telemark opprettholdes slik det er i dag.

Terje Lien Aasland

Stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap).

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det er vesentlig at vi får et svar som underbygger at ikke tilbudet reduseres. Det betyr å opprettholde frekvensen og antall stoppesteder. Det skal være samme tilgjengelighet som vi har i dag, sier Aasland som har sendt skriftlig spørsmål til samferdselsministeren.

Aasland sier et godt togtilbud er avgjørende for bosetting og næringsutvikling i Telemark.

Seks statlige selskaper kjemper om norsk jernbane

– Jernbanen er en identitetsmarkør

Forsker Jørgen Aarhaug ved Transportøkonomisk institutt sier det har vært lokal motstand ved tidligere endringer av ruteplaner på flere togstrekninger i Norge. Det er imidlertid sjeldent at lokale protester stopper endringer i ruteplan.

Aarhaug mener jernbanen har blitt "identitetsmarkører" for mange småsteder.

– Flere steder er den lokale identiteten knytta opp til jernbanen. Uavhengig av om folk bruker jernbanen eller ikke, sier Aarhaug.