Søsken får atter et «nei» til å dele gård

Søsknene Småkasin nektes fortsatt å dele gården de arvet fra foreldrene i Hjartdal. – Får vi ikke dele gården, ender den opp som en fritidseiendom, sier Solvor Mowinckel Småkasin.

Solvor og Erik Mowinckel Småkasin

FORTVILET: Solvor og Erik Mowinckel Småkasin ønsker å flytte til familiegården som Solvor og broren har arvet i Hjartdal, men møter stadig ny motstand.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Det er nå klart at Landbruksdirektoratet er enig med Fylkesmannen i Telemark i at en oppdeling av gården vil redusere inntektsgrunnlaget. Fylkesmannen sa nei til deling av gården, etter at Hjartdal kommune opprinnelig hadde sagt ja.

– En del av ressursene forsvinner fra landbrukseiendommen og kommer bort fra landbruket totalt sett. Derfor har vi grepet inn, sier landbruksdirektør Helge Nymoen hos Fylkesmannen i Telemark.

I 1987 arvet Solvor Mowinckel Småkasin familiegården i Hjartdal sammen med broren Ole Einar. Foreldrene omkom etter en småflyulykke da de var ute for å lete etter sau.

Da bestemoren døde i fjor ble det aktuelt for søsteren å flytte tilbake. Hun har planer om å drive med gårdsturisme, mens broren vil bruke sin del som fritidseiendom.

Solvor Mowinckel Småkasin og Ole Einar Småkasin

Solvor Mowinckel Småkasin og broren Ole Einar Småkasin har vært på Stortinget for å få drahjelp videre.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Søsteren: – Ikke overrasket

– Dette er nok et slag i ansiktet, men ikke overraskende. Jeg blir oppgitt og lei meg for at det ikke er noe nytt syn på saken, sier Solvor Mowinckel Småkasin.

– Men har du forståelse for at reglene er slik?

– Jeg har stor forståelse for at man må regulere landbruket og størrelsen på gårdene. Men vi skal ikke dele gården i to, vi skal fradele et lite område på fjellet med noen knauser og unyttig areal.

Direktoratet er enig med Fylkesmannen i at en oppdeling vil redusere inntektsgrunnlaget til gården. Helge Nymoen hos Fylkesmannen er glad for at de har kommet frem til samme avgjørelse.

– Det betyr at vi står samlet om et stødig, faglig grunnlag i saken.

Landbruksdirektoratet viser til at hele gården er på nesten fire tusen dekar, og at fjellområdet som søskenparet vil skille ut representerer over en tredjedel av det toale arealet.

Fjellområdet ligger også nær et utbyggingsområde for hytter.

Vil ta saken videre

Søsknene Småkasin vil nå diskutere med advokaten sin hva de skal gjøre videre.

– Vi håper å ta dette videre til Landbruksdepartementet. Får vi ikke hjelp der, ender gården opp som en fritidseiendom, sier Solvor Mowinckel Småkasin.

Det er ikke boplikt på gården, og driveplikten har blitt oppfylt ved at jordbruksarealet er leid bort. Dermed kan søskena fortsette å bruke den som fritidseiendom hvis de ikke får tillatelse.

Landbruksdirektoratet bekrefter at saken kan bringes inn for Sivilombudsmannen, domstolene og/eller Landbruks- og matdepartementet.

Solvor Mowinckel Småkasin

Solvor, Ole Einar og bestemoren avbildet foran familiegården i Hjartdal. Bestemoren tok seg av de to søsknene, som ble gårdeiere i en alder av 4 og 7 år.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Støtte og motstand

Søskenparet har fått massiv støtte etter at saken ble kjent, men de også møtt motstand. Telemark Bondelag er enig med Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet.

– Landbrukets virksomhet har i alle år vært å ha alle tilgjengelige ressurser på gården. Mangfoldet er det landbruket har bestått av i alle tider, og slik bør det også være framover, sier leder Aslak Snarteland.

Solvor Mowinckel Småkasin sa tidligere i år at hun forstår at folk gir opp i slike saker.

– Det koster mye tid, energi og krefter, men dette er det eneste vi har igjen av arven vår. Den skal vi kjempe med nebb og klør for å beholde.

Solvor Mowinckel Småkasin

Etter bestemorens død har familien brukt gården som fritidsbolig. På tunet står det flere verneverdige bygninger som trenger opprusting.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK