Åpnet to nye nasjonalparker under vann

JOMFRULAND (NRK): Jomfruland i Kragerø og Raet i Aust-Agder åpnet som nasjonalparker søndag. Felles for dem er at mesteparten av området ligger under vann.

Vidar Helgesen åpnet Jomfruland nasjonalpark

NY NASJONALPARK: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpnet søndag Jomfruland nasjonalpark. Norge har nå 46 nasjonalparker.

Foto: Robert Hansen / NRK

– Det er vakkert, og det får fram de verdiene det her er snakk om å verne for ettertida. 98 prosent er under vann, og det er en kystkultur og kystnatur som har stor betydning.

Det sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han foretok den offisielle åpningen av Jomfruland nasjonalpark på rullesteinsstranda sammen med en rekke lokalpolitikere.

Bare to prosent av Jomfruland nasjonalpark ligger over vann. Resten er sjøbunn med tareskog og ålegresseng. Like sør ligger Raet nasjonalpark i Agder, som er 99 prosent under vann.

Med Raet nasjonalpark, Færder og Ytre Hvaler er det i Ytre Oslofjord og langs skagerrakkysten nå sammenhengende store områder der vi kan bevare økosystemene og bevare livet i havet, sa Helgesen.

Han mente mye likevel ville være som før.

– Det er noen ferdselsrestriksjoner allerede på grunn av et fantastisk fugleliv, og så er det restriksjoner på hva man kan bruke vannet og havbunnen til. Det er jo fordi vi skal bevare denne perlen for mange, mange generasjoner som kommer etter oss.

Jomfruland er kjent for mange fuglearter. Viltforvalter Morten Johannessen sier til NTB at det er registrert 318 forskjellige fuglearter, et tall som øker for hvert år som går.

Vern for framtiden

Jomfruland nasjonalpark ligger på ytre delen av kysten i Kragerø fra Bamble i nord til Risør i sør. Det er nettopp her den største skaden kom da lasteskipet Full City grunnstøtte i 2009, og mesteparten av lasten på 1.120 tonn olje lekket ut.

– Målet med nasjonalparken er å forebygge store skader på naturen i
framtiden, forteller forvalteren.

Han sier den tradisjonelle bruken av området kan fortsette som før, med fisking, båtturer og bading, men at det ikke vil være mulig å starte taretråling eller legge oljeledninger eller bygge vindkraftverk.

Han håper nasjonalparkene ved Oslofjorden kan bidra til å få tilbake kysttorsken og stoppe tilbakegangen av andre fiskebestander i området.

Offisiell åpning Jomfruland nasjonalpark

Det var folksomt nede på rullesteinsstranda under åpningen av nasjonalparken.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

46 nasjonalparker

– Dette er en dag vi har sett fram til. I arbeidet med nasjonalparken møtte vi noen uklarheter som ble løst med god vilje lokalt, noe vi er glade for, sier fylkesmann i Telemark, Kari Nordheim-Larsen.

Norge har nå 46 nasjonalparker, men Jomfruland er den eneste nasjonalparken med en større, fast bosetting midt i.

Kragerøordfører Jone Blikra var stolt over å være med på å åpne Telemarks andre nasjonalpark, etter Hardangervidda.

– Det er helt fantastisk. Vi har lenge hatt et ønske om at kystkulturen skulle få sitt eget merke i Telemark. Vi har fjell og kyst, og nå er Telemark blitt ett i forhold til nasjonalpark.

Åpning av Jomfruland nasjonalpark

Helstekt og grillet villsau var blant lokalmaten de mer enn 600 besøkende fikk smake.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK