Sommertrafikantene blokkerer ambulansen

PORSGRUNN (NRK): Ambulansene sliter med nedsatt fremkommelighet over omkjøringsveien til E18 i Bamble. Sommersesongen er spesielt krevende, da køene kan stå stille i flere kilometer og ambulansene ikke får passere.

Knut Inge Brekka Skoland

Knut Inge Brekka Skoland forteller om en mer utfordrende arbeidsdag enn tidligere, når de må passere de lange køene på omkjøringsveien til E18.

Foto: Julie Anda Hovland / NRK

Siden E18 i Bamble stengte i april 2017 har mesteparten av trafikken mellom Sørlandet og Østlandet måttet gå over Breviksbrua. Omkjøringer har til tider skapt lange køer, spesielt i sommersesongen og i helgene. Dette har gjort ambulansepersonellets arbeid ekstra utfordrende.

– Det er klart det er utfordrende. Det er en ekstra stressfaktor for personellet når køen står stille og de ikke kommer seg fort frem, forteller ambulansesjefen i Telemark, Knut Inge Brekka Skoland.

Kø over Breviksbrua

Lange og tette køer over Breviksbrua gjør det vanskelig for ambulansene å passere.

Foto: Julie Anda Hovland / NRK

Ble ikke tatt hensyn til

Før E18 stengte hadde ambulansetjenesten og Statens vegvesen flere samtaler for å kartlegge hvordan de best kunne takle situasjonen. Til tross for dette føler ikke ambulansetjenestene at de har blitt tatt godt nok hensyn til.

– Vi kom med mange viktige innspill og fikk noen av dem innfridd, men de fleste fikk vi ikke gjennom, forteller Brekka Skoland.

RLM sør

Tore Kaurin, avdelingsdirektør for Vestfold og Telemark i Statens vegvesen skjønner frustrasjonen.

Foto: Knut Opeide / Statens Vegvesen

Tore Kaurin, avdelingsdirektør for Vestfold og Telemark i Statens vegvesen er klar over at de ikke har innfridd alle ønskene ambulansepersonellet i Telemark hadde.

Blant annet fikk de ikke innfridd ønsket om en bredere bro, uten gang- og sykkelsti.

– Vi måtte ta hensyn til både ambulansene, næringstrafikken og mye trafikanter. Vi føler vi har kommet frem til et greit kompromiss, sier Kaurin.

Uheldig situasjon i fjor

Ambulansepersonellet i Telemark har flere ganger møtt på utfordringer som følge av stengingen av E18 i Bamble. Blant annet skjedde det en hendelse i fjor sommer, hvor ambulansepersonellet måtte løpe over broa og dirigere trafikken for å komme frem i de lange køene.

– Slike situasjoner er selvsagt stressende for de ansatte, men jeg synes de taklet det på en god måte, forteller Brekka Skoland.

Tore Kaurin mener slike situasjoner er uheldige, men har ingen garanti for at det ikke skjer igjen.

Satt inn tiltak for å bedre situasjonen

Brekka Skoland forteller at nødetatene har et ekstra fokus på Breviksbrua, og at de har tilgang på ekstra ressurser for å takle utfordringene som oppstår ved lange køer.

– Vi har biler på begge sider av brua, og helikopter hvis det skulle bli nødvendig, forteller han.